MFC/gebouw

Via mfc3b4@renkum.nl krijgen wij vragen, opmerkingen en ideeën binnen over de realisatie van het Multifunctionele centrum. Hier delen wij graag met u wat wij op dit e-mailadres zoal binnenkrijgen over het MFC en het gebouw. Aan het eind van de maand worden de binnengekomen vragen, opmerkingen en ideeën geactualiseerd en aangevuld.

Akoestiek

Wordt de zaal die in het MFC komt voor onder andere concerten wel minimaal 4 tot 4,5 meter? Dat is namelijk noodzakelijk om het geluid van de instrumenten niet te laten verdwijnen (akoestiek). Een orkest heeft hoge(re) ruimte nodig. (Binnengekomen op 16 februari)

Reactie

In het Programma van Eisen (PvE) is rekening gehouden met een minimale vrije hoogte van 4 meter.

Zwembad

Welke voorzieningen komen in het zwembad? Komt er bijvoorbeeld een glijbaan? (Binnengekomen op 13 februari 2015)

Reactie

In het zwembad komen een wedstrijdbad en een doelgroepenbad. In het doelgroepenbad kunnen verschillende activiteiten worden georganiseerd waarvoor een hogere watertemperatuur nodig is. Een vaste glijbaan is niet opgenomen in het voorlopige ontwerp van onder andere het nieuwe zwembad. Het is aan de exploitant Optisport om zelf invulling te geven aan recreatieve elementen in het zwembaddeel.

Terug naar MFC 3b4