Duurzaamheid

Via mfc3b4@renkum.nl krijgen wij vragen, opmerkingen en ideeën binnen over de realisatie van het Multifunctionele centrum. Hier delen wij graag met u wat wij op dit e-mailadres zoal binnenkrijgen over het onderwerp Duurzaamheid. Aan het eind van de maand worden de binnengekomen vragen, opmerkingen en ideeën geactualiseerd en aangevuld.

Energieneutraal

Wordt het MFC 3b4 energieneutraal gemaakt, dus geen jaarlijkse verbruikskosten van gas of elektra? En als er dan een energieoverschot is, kunnen de nieuw te bouwen woningen en omwonenden daar dan voordelig gebruik van maken?

Reactie

Zoals u ook in de reactie hieronder kunt zien, zijn wij bezig om van het MFC 3b4 een zo energiezuinig mogelijk gebouw te maken. Op het dak worden bijvoorbeeld zonnepanelen geïnstalleerd. De stroom uit deze panelen wordt door het MFC zelf gebruikt. Het gebouw wordt alleen niet energieneutraal, omdat dit zeer kostbaar is om te realiseren en hiervoor geen budget beschikbaar is. Met name door het zwembad is het zeer kostbaar om het gebouw geheel energieneutraal te maken. Hierdoor ontstaat er geen energieoverschot dat omwonenden kunnen gebruiken.

Wel onderzoeken wij of wij een deel van het dak ter beschikking kunnen stellen aan coöperatie Vallei Energie. Zij kunnen dit gebruiken voor een zonnecentrale. De stroom die met de zonnecentrale wordt opgewerkt, is dan beschikbaar voor de directe omgeving van het MFC. Vallei Energie is bezig om hier een project van te maken.

Energiedak en zonnepanelen

Tijdens de bijeenkomst op 29 januari 2015 is gesproken over de duurzaamheid van het gebouw. Zijn een energiedak en zonnepanelen hetzelfde? (Binnengekomen op 16 februari)

Reactie

In het ontwerp van het MFC is zowel in zonnepanelen als een energiedak voorzien. Er is een wezenlijk verschil tussen deze twee duurzame maatregelen. Een energiedak warmt gedurende de dag op door zonnestraling en koelt ’s nachts weer af. De bovenlaag van het dak bestaat uit donkergekleurde en hoogabsorberende dakbedekking. Hieronder bevinden zich collectorplaten met daar door heen een temperatuurgeleidend leidingenstelsel dat de zonnewarmte met grote efficiency aan de dakbedekking onttrekt: ruim 400 kW (1,45 GJ) per m² op jaarbasis. Door deze leidingen stroomt een vloeistofmengsel dat deze warmte transporteert naar de energievragers van het gebouw. Dat kan een warmte-koude opslagsysteem zijn dat met energie moet worden geladen, maar ook de warmtepomp, een boilervat of een zwembad. Een (thermisch) energiedak bestaat dus uit 'warmtewisselaars' die warmte van de zon opnemen en in niet zoals zonnepanelen elektriciteit opwekken.

Terug naar MFC 3b4