Buitenruimte

Via mfc3b4@renkum.nl krijgen wij vragen, opmerkingen en ideeën binnen over de realisatie van het Multifunctionele centrum. Hier delen wij graag met u wat wij op dit e-mailadres zoal binnenkrijgen over het onderwerp Buitenruimte. Aan het eind van de maand worden de binnengekomen vragen, opmerkingen en ideeën geactualiseerd en aangevuld.

Verlichting

Hoe wordt omgegaan met de verlichting bij en rond het nieuwe MFC? Denk bijvoorbeeld aan minimale verlichting in de nacht en gebruik van (felle) led-verlichting?

Reactie

Voor het terrein wordt een apart lichtplan gemaakt. De bestaande verlichting op de Hogenkampseweg en Meester dan Damweg dient hiervoor als basis.

In onze gemeente passen wij tegenwoordig alleen nog maar led-verlichting toe. Led heeft als kenmerk dat er weinig verstrooiing van het licht is, waardoor scherper is te bepalen waar het licht daadwerkelijk schijnt. De grenzen van het terrein zijn goed te bepalen, daarom wordt weinig tot geen strooilicht vanaf dit terrein naar de omliggende woningen verwacht. Daarnaast is het in onze gemeente gebruikelijk om de verlichting in de avond- en nachturen te dimmen. Helemaal donker is uit oogpunt van sociale veiligheid ongewenst. In de opdracht voor het lichtplan geven wij deze aandachtspunten mee met het verzoek hier voldoende rekening mee te houden.

Evenementen

Welke activiteiten komen er op het evenemententerrein? En waar kunnen wij terecht bij eventuele (geluids)overlast?

Reactie

Het kunstgrasveld wordt met name ingezet als wedstrijd- en trainingsveld voor korfbalvereniging DKOD in maart tot juni en augustus tot oktober. Daarnaast kunnen andere partijen er gebruik van maken. Bij eventuele grotere evenementen wordt gekeken of hiervoor een evenementenvergunning noodzakelijk is.

Hekken bij kiss en drive

Bij de vorige bijeenkomst over de buitenruimte is het idee bedacht om de kiss en drive-weg bij de scholen af te kunnen sluiten met hekken buiten schooltijden om. Voordeel is dat er geen sluipverkeer komt en dat de scholen een beetje extra meters krijgen als speelplaats. Is dit idee al verder uitgewerkt?

Reactie

Deze mogelijkheid bestaat nog steeds. In de verdere uitwerking met de scholen wordt hiernaar gekeken.

Hondenuitlaatplaats

Is er een mogelijkheid om een uitlaatplaats voor honden aan te leggen langs de Hogenkampseweg? (Binnengekomen op 11 februari)

Reactie

Ons beleid met betrekking tot hondenuitlaatplaatsen is dat wij diverse losloopgebieden aanwijzen en daarnaast zakjesautomaten plaatsen in de gemeente ter ondersteuning van het opruimen van de nodige behoeftes. Zelf leggen wij dus geen aparte hondenuitlaatplaatsen aan. Wij zullen daarom in de openbare ruimte van het gebied MFC3b4 niet apart een hondenuitlaatplaats aanleggen. In het ontwerp van de buitenruimte van het MFC zou eventueel wel een losloopgebied aangewezen kunnen worden. Wij kijken naar de mogelijkheden hiervoor.

Haag

Kan in het in het landschapsontwerp worden vastgelegd dat de haag langs de noordzijde van het gebied (relict van de oude Bakkershaag) in tact blijft en uitgebreid wordt? Dit staat nog niet op het voorlopig ontwerp (VO)? (Binnengekomen op 30 januari)

Reactie

De insteek is om aan de noordwestzijde van het plangebied de bestaande haagstructuur te handhaven en daar waar nodig aan te vullen.

Terug naar MFC 3b4