Multifunctioneel centrum Doelum

Het multifunctioneel centrum Doelum is klaar!

Sfeer-impressie van ontwerp multifunctioneel cluster 3b4 door Architectuurstudio HH.In juni 2016 is Mertens Bouwbedrijf uit Weert en de combinatie van installateurs KIN/ITN/KaWeBe bouwen in opdracht van de gemeente Renkum gestart met de bouw van een nieuw multifunctionele centrum aan de Hogenkampseweg in Renkum. Architectuurstudio HH heeft het ontwerp van het gebouw gemaakt in samenwerking met de gebruikers. Ook inwoners en omwonenden zijn in dit proces betrokken.

Opening Doelum op 25 november 2017

Multifunctioneel centrum Doelum wordt op zaterdag 25 november 2017 geopend. Het college van B&W en het stichtingsbestuur Doelum nodigen u van harte uit.

De afgelopen maanden is door talloze betrokken inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven hard gewerkt aan de realisatie. Nu het gebouw in gebruik is genomen, willen wij daar graag samen met u op een feestelijke manier bij stilstaan.

Vanaf 15.00 uur bent u welkom in multifunctioneel centrum Doelum om een kijkje te nemen. Tot 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten in het gebouw en op de tennisbanen. Het adres van Doelum is Hogenkampseweg 45 in Renkum.

Naam Doelum

Na een oproep om mee te denken over de naam van het nieuwe multifunctionele centrum hebben 35 inwoners, 57 namen ingebracht. Het stichtingsbestuur heeft in op 31 oktober 2016 gekozen voor ‘Doelum’. Deze naam is ingebracht door de heer Paul Janssen uit Oosterbeek.

Paul Janssen motiveert de door hem ingebrachte naam als volgt: “De uitgang 'um' verwijst naar de dorpen Renkum en Heelsum waar het MFC staat. 'Um' betekent oorspronkelijk ‘woonplaats, waar je je thuis voelt’. Doe of doel verwijst naar actie, spel, meedoen en iets presteren; zowel voor sport als cultuur of welke activiteit in het MFC dan ook. Met de naam Doelum krijgt het nieuwe MFC een nieuwe naam via een nog niet bestaand woord, dat daarmee perfect past bij het moderne en nieuwe gebouw.”

Multifunctioneel centrum

In het plangebied, omsloten door de Hogenkampseweg, Meester van Damweg en Goldsteinpad, zijn sportvoorzieningen en andere sociaal-maatschappelijke functies aanwezig, zoals een zwembad, een sporthal, een tennispark en sociaal-culturele voorzieningen. Door samenhang te creëren tussen deze voorzieningen en ze te clusteren moet een dynamisch gebied ontstaan, waar een breed publiek uit de hele gemeente en specifiek de inwoners uit de dorpen Renkum en Heelsum graag samenkomen en elkaar ontmoeten. Een centrumgebied voor jong en oud, mensen met en zonder een beperking die sportieve, recreatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten met elkaar delen.

Vragen

Heeft u andere vragen, opmerkingen of ideeën? Stuurt u dan een e-mail naar mfc3b4@renkum.nl. Lees onderaan deze pagina, in het blok 'Vragen en antwoorden', welke vragen en opmerking wij zoal binnenkrijgen en onze reactie daarop.

Nieuwsbrieven

De volgende presentaties zijn gegeven:

Uitgelicht