Herinrichting Hogenkampseweg

De Hogenkampseweg in Renkum wordt opnieuw ingericht vanaf de Klaverhoek tot en met het kruispunt Nieuwe Keijenbergseweg – Meester van Damweg.

Snelheidsremmende maatregelen en veranderingen in de voorrangssituatie moeten de veiligheid verbeteren. Daarnaast wordt de maximale snelheid verlaagd naar 30 km/uur.  Op het parkeerterrein van MFC Doelum worden aanpassingen gedaan en de voetgangersoversteek richting de Molenblok wordt aangepast.

Nieuwsbrieven en documenten

Vragen?

Neem contact met ons op via (026) 33 48 111.