Herinrichting Hogenkampseweg

De Hogenkampseweg tussen de Klaverhoek en Meester van Damweg gaan wij opnieuw inrichten. Op dit moment is de verkeerssituatie niet duidelijk en levert dit gevaarlijke situaties op.

Hetzelfde geldt voor de kruising Hogenkampseweg/ Meester van Damweg. De mensen vinden de huidige voorrangssituatie onduidelijk.

De Hogenkampseweg was een verkeersader voor de ontsluiting van het centrum, deze functie wordt steeds minder. Het deel richting Bellevue is al eerder 30km/uur geworden en al anders ingericht. Door de komst van MFC Doelum, basisscholen De Atlas en De Keijenberg en de nieuwbouwwoningen hebben wij besloten de functie van de weg te veranderen en de maximumsnelheid van de Hogenkampseweg op het traject tussen de Meester van Damweg en de Klaverhoek te verlagen naar 30 km/u. De inrichting van de weg wordt daarop aangepast.

Nieuwsbrief 1, oktober 2020

Bewonersavonden 22 en 28 september 2020

Om de weg goed in te richten hebben wij omwonenden al vroeg in het ontwikkelingstraject betrokken. 1 van de stappen is het verzamelen van klachten en wensen die onder de bewoners leven. Hiervoor zijn 2 bewonersavonden georganiseerd waarbij de aanwezigen geïnformeerd zijn over de geplande ontwikkelingen en is uitgebreid met elkaar gesproken om samen tot een goede oplossing te komen.

Het is duidelijk geworden welke zaken spelen voor de omwonenden. Hieronder een greep uit de genoemde verbeterpunten voor de nieuwe inrichting van de Hogenkampseweg en het kruispunt met de Meester van Damweg:

  • De snelheid op het traject moet omlaag.
  • (Jeugdige) fietser moet veilig over de Hogenkampseweg kunnen rijden.
  • Leerlingen van de basisscholen moeten veilig de Hogenkampseweg kunnen oversteken.
  • De kruising met de Meester van Damweg moet duidelijker én overzichtelijker worden ingericht.

Het vervolg

Met de ideeën die verzameld zijn wordt nu het vervolg van het project ingegaan. De 1e stap is het inventariseren van de aangedragen informatie en wensen. Ook gaan wij nog praten met andere belanghebbenden, zoals busmaatschappij en hulpdiensten. We maken een schetsontwerp (SO). Als dit schetsontwerp klaar is organiseren wij op dinsdag 10 november 2020 (voorlopig) een digitale bijeenkomst in verband met de coronamaatregelen. Omwonenden kunnen dan opnieuw hun input geven. Omwonenden ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodiging. 

Daarna wordt een definitief ontwerp (DO) gemaakt. Dan volgt een bestek (een overzicht van het werk en de benodigde materialen) en wordt het werk op de markt gebracht en gegund aan een aannemer. We zullen u tussendoor op de hoogte houden deze webpagina en een nieuwsbrief.

Vraag en antwoord

Waarom wordt niet de gehele Hogenkampseweg afgewaardeerd tot 30 km/h?

Het doel van dit project is om de kruising met Meester van Damweg veiliger in te richten. Daarnaast pakken we het stuk tot aan Klaverhoek mee, omdat we de uitritten van de parkeerplaats bij de Doelum veiliger willen maken, de snelheid willen verlagen en de oversteekbaarheid van de weg willen verbeteren vanwege de vele kinderen en ouders die lopen en fietsen in dit gebied.

Waarom begint de 30 km/h zone nu bij Molenblok?

Op dit moment geldt vanaf Molenblok de maximumsnelheid van 30 km/h, dit sluit aan bij de werkzaamheden voor de nieuwbouw. Als de nieuwe inrichting van de weg klaar is, zal de maximumsnelheid van 30 km/h op het hele stuk gaan gelden vanaf Klaverhoek.

Waarom wordt geen fietsstraat aangelegd?

Dit is geen optie omdat er geen sprake is van een doorlopend fietsnetwerk. De fietsstraat zou niet goed aansluiten op andere fietsinfrastructuur en daarmee niet optimaal functioneren. Daarnaast betekent het dat de Hogenkampseweg dan over verschillende gedeeltes telkens sterk verschillend wordt ingericht. Dit werkt verwarrend. We streven naar een heldere en goed te begrijpen inrichting die de snelheid omlaag brengt.

Wordt er een parkeerverbod ingesteld?

Nu geldt er geen parkeerverbod op dit gedeelte van de Hogenkampseweg. In het ontwerpproces zal duidelijk worden of een parkeerverbod nodig is, of dat op een andere manier de doelstellingen kunnen worden bereikt.

In hoeverre is de kruising met de Meester van Damweg een onderdeel van het traject?

De onduidelijkheid over de voorrangssituatie bij gebruikers is een belangrijke reden waarom we nu met de Hogenkampseweg aan de slag gaan. De doelstelling is dat we de kruising zo veilig mogelijk inrichten en gelijk het wegvak tot Klaverhoek meepakken vanwege de aanwezigheid van de basisscholen en MFC Doelum.

Komt er een zebrapad op de Hogenkampseweg?

We willen graag een verkeersveilige voetgangersoversteek maken, dat kan met een zebrapad, maar dit hoeft niet perse met een zebrapad. De opties hiervoor werken we uit en bespreken we in een volgende bijeenkomst met de belanghebbenden.

Komen er drempels en plateaus in de nieuwe situatie?

Om de snelheid op de Hogenkampseweg te verlagen, kunnen drempels en plateaus goede opties zijn. Misschien zijn ook andere maatregelen geschikt. Een extra reden voor zorgvuldige afweging welke maatregelen worden ingezet, is dat aanwonenden hebben aangegeven last te hebben van trillingshinder

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Koen Beekhuis door een bericht te sturen naar e-mail koen.beekhuis@loenderslootgroep.nl of te bellen naar (024) 42 00 065.

Nieuwsbrieven