Herinrichting Hogenkampseweg

De Hogenkampseweg tussen de Klaverhoek en Meester van Damweg gaan wij opnieuw inrichten. Op dit moment is de verkeerssituatie niet duidelijk en levert dit gevaarlijke situaties op.

Hetzelfde geldt voor de kruising Hogenkampseweg/ Meester van Damweg. De mensen vinden de huidige voorrangssituatie onduidelijk.

De Hogenkampseweg was een verkeersader voor de ontsluiting van het centrum, deze functie wordt steeds minder. Het deel richting Bellevue is al eerder 30km/uur geworden en al anders ingericht. Door de komst van MFC Doelum, basisscholen De Atlas en De Keijenberg en de nieuwbouwwoningen hebben wij besloten de functie van de weg te veranderen en de maximumsnelheid van de Hogenkampseweg op het traject tussen de Meester van Damweg en de Klaverhoek te verlagen naar 30 km/u. De inrichting van de weg wordt daarop aangepast.

College akkoord met de plannen 

Op dinsdag 30 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de plannen voor de herinrichting van de Hogenkampseweg. De projectgroep stelt nu een bouwplan op. Als dit bouwplan klaar is, wordt er een aannemer gezocht die het werk gaat uitvoeren.

Voorlopige planning

Eind juni 2021 is het bouwplan opgeleverd. Op dit moment wordt er gezocht naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Meer informatie over de planning leest u in de 4e nieuwsbrief.

14 juli: Meedenken over groen

In het ontwerp van de Hogenkampseweg zijn bij het kruispunt met de Meester van Damweg/Nieuwe Keijenbergseweg groenvakken opgenomen. Hier komen verschillende vaste planten in. We nodigen u graag uit om mee te denken en mee te beslissen over de invulling van de groenvakken. De digitale bijeenkomst is op woensdag 14 juli van 20.00 tot 21.00 uur. Als u interesse heeft, kunt u tot uiterlijk 13 juli een mailtje sturen naar Frits de Haan van de Loendersloot Groep

Nieuwsbrieven

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Frits de Haan door een bericht te sturen naar e-mail frits.dehaan@loenderslootgroep.nl of te bellen naar (024) 42 00 065.