Herinrichting Hogenkampseweg

De Hogenkampseweg tussen de Klaverhoek en Meester van Damweg gaan wij opnieuw inrichten. Op dit moment is de verkeerssituatie niet duidelijk en levert dit gevaarlijke situaties op.

Hetzelfde geldt voor de kruising Hogenkampseweg/ Meester van Damweg. De mensen vinden de huidige voorrangssituatie onduidelijk.

De Hogenkampseweg was een verkeersader voor de ontsluiting van het centrum, deze functie wordt steeds minder. Het deel richting Bellevue is al eerder 30km/uur geworden en al anders ingericht. Door de komst van MFC Doelum, basisscholen De Atlas en De Keijenberg en de nieuwbouwwoningen hebben wij besloten de functie van de weg te veranderen en de maximumsnelheid van de Hogenkampseweg op het traject tussen de Meester van Damweg en de Klaverhoek te verlagen naar 30 km/u. De inrichting van de weg wordt daarop aangepast.

Bewonersavond op dinsdag 23 februari 2021

Het ontwerp voor de inrichting van de Hogenkampseweg in Renkum is klaar. Dit laten we graag zien tijdens een digitale bewonersavond op dinsdag 23 februari 2021. Tijdens deze bijeenkomst beantwoorden we ook eventuele vragen die u heeft. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vanwege het coronavirus organiseren we de bijeenkomst digitaal via Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden tot en met 21 februari 2021 door bericht te sturen naar e-mail frits.dehaan@loenderslootgroep.nl. U ontvangt per mail een link waarmee u toegang krijgt tot de digitale bijeenkomst. 

Bewonersavond op 10 november 2020

Dinsdag 10 november 2020 was er een digitale bewonersavond. Tijdens deze avond zijn de schetsontwerpen besproken. Een terugblik hierop leest u in de 2e nieuwsbrief (pdf, 367 kB). 

Vervolg  

De volgende stap is het samenstellen van een voorkeursvariant. Hiervoor gaat het projectteam in overleg met de medewerkers van de gemeente om tot een ontwerp te komen wat ook uitvoerbaar en betaalbaar is. Daarbij nemen we de feedback en voorkeuren, die we van de aanwezigen op de bewonersavond opgehaald hebben mee. We verwachten in het begin van 2021 meer informatie te hebben over de ontwerpen.

Nieuwsbrieven

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Frits de Haan door een bericht te sturen naar e-mail frits.dehaan@loenderslootgroep.nl of te bellen naar (024) 42 00 065.