Centrum Doorwerth

In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het masterplan Centrum Doorwerth. Hiermee heeft de kerngroep het stokje voor de uitwerking en realisatie van het masterplan overgedragen aan de gemeente.

Het masterplan Centrum Doorwerth (pdf, 27 MB) bestaat uit verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een leer- en ontmoetingscentrum. Informatie over de verschillende onderdelen of samenhang binnen het masterplan zetten we in de loop van de tijd op deze pagina.

Veel van de informatie over het proces tot aan vaststelling van het masterplan is terug te vinden op de website van de kerngroep Hart voor Doorwerth, www.hartvoordoorwerth.nl. Op de website van de kerngroep staat naast informatie van de kerngroep ook informatie van stichting i.o. Leer- en ontmoetingscentrum en het pop-up plein.

Bijeenkomsten

Inwoners van Doorwerth en Heveadorp nodigen wij van harte uit om in gesprek te gaan over de uitwerking van het Masterplan Centrum Doorwerth. Daarvoor plannen wij meerdere bijeenkomsten. Telkens staat een ander onderwerp uit het vastgestelde Masterplan Centrum Doorwerth centraal.

Nieuwbouw Richtersweg-Bachlaan

Onderdeel van het masterplan is de bouw van circa 50 woningen tussen de Richtersweg en de Bachlaan. We stellen hiervoor een stedenbouwkundig plan op. Het masterplan vormt de basis. U bent van harte uitgenodigd mee te denken tijdens 2 bijeenkomsten.

  • woensdag 15 mei 2019 was de 1e bijeenkomst. Op deze avond zijn 3 verschillende modellen gepresenteerd. De aanwezigen hebben de goede en minder goede punten aangegeven en een voorkeur uitgesproken voor model Masterplan, daarna model Patio. Model Rijtjes in het bos had de minste voorkeur. 1 of 2 modellen worden verder uitgewerkt en maandag 17 juni 2019 gepresenteerd.
  • maandag 17 juni 2019 van 19.30 tot 21.30 uur: Het uitgewerkte model wordt gepresenteerd. U kunt deze avond uw verbetervoorstellen inbrengen.

De bijeenkomsten zijn in de Ontmoetingskerk in Doorwerth. Na afloop van de bijeenkomst, plaatsen wij op deze pagina de informatie over de bijeenkomsten.

Bomen

Wij hebben alle bomen met een omvang van meer dan 60 cm geïnventariseerd. De precieze locatie is ingemeten, de kenmerken van de boom (soort, grootte) zijn bepaald en de conditie en levensverwachting is beoordeeld. Alle bomen hebben een nummer gekregen. De informatie per boom staan op de website Bomen Richtersweg Bachlaan Doorwerth gezet.

Informatiebrief

Vanaf september 2018 maken wij regelmatig een digitale informatiebrief. Hiermee houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen van dit plan. Wilt u de informatiebrief per e-mail ontvangen? Stuur dan uw naam en e-mail adres naar e-mail j.van.zandwijk@renkum.nl

Informatiebrieven en documenten