Kinderlintjes

20 november 2019 is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Vanaf 2020 willen wij op 20 november kinderen in het zonnetje zetten die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving door het uitreiken van kinderlintjes.

Wie worden de helden van 2020?

Burgemeester Agnes Schaap werkt momenteel samen met kinderburgemeester Remi Bakker aan een raadsvoorstel voor het uitreiken van kinderlintjes in de gemeente Renkum. Veel kinderen en jongeren doen goede dingen. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor anderen of doen iets voor een goed doel. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in de schijnwerpers staan. 

Rechten van het kind

Tijdens deze dag staan de rechten van het kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. Daarom hebben wij in mei 2019 een kinderburgemeester aangesteld. De kinderburgemeester vertegenwoordigt kinderen in de basisschoolleeftijd en is het aanspreekpunt voor kinderen over zaken die hen aan het hart gaan. 

Voorstel gemeenteraad

Na goedkeuring van het voorstel door de gemeenteraad geven wij een vervolg aan de uitvoering van het plan.