Informatie voor omwonenden Parenco

Wij hebben, in overleg met provincie Gelderland en de omgevingsdiensten, een speciale webpagina in het leven geroepen waar informatie over toezicht en handhaving bij papierproducent Smurfit Kappa Parenco verzameld is.

De pagina www.renkum.nl/parenco geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en de verschillende partijen die betrokken zijn. Ook is er ruimte voor actueel nieuws. Doel van deze webpagina is om de informatievoorziening over de (geur)overlast te verbeteren.

Bezoek bestuurders aan Parenco

Al eerder hebben provincie Gelderland en gemeente Renkum de intentie uitgesproken om gezamenlijk goed in gesprek te blijven met Parenco om te komen tot een oplossing voor de (geur)overlast. In dat kader bezochten gedeputeerde Bieze van provincie Gelderland en burgemeester Schaap van gemeente Renkum op vrijdag 23 november 2018 papierfabriek Parenco. In het overleg gaf Parenco aan actief op zoek te zijn naar oplossingen. De komende tijd gaat Parenco zich vooral richten op de mogelijkheden die er zijn om al aan de begin van het productieproces de geur te verminderen. Hiervoor heeft Smurfit Kappa financiële middelen beschikbaar.