Beleidsregels reclame openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2018 nieuwe beleidsregels reclame openbare ruimte vastgesteld.

Wat mag wel, wat mag niet

De afgelopen tijd zijn er verschillende klachten binnen gekomen over de wildgroei aan reclame in de openbare ruimte. Belangrijk doel van het beleid is dan ook om duidelijkheid te geven over wat wel en niet mag, en verloedering en wildgroei van reclamevormen tegen te gaan Daarnaast vragen de ontwikkelingen in de reclamemarkt om specifiek beleid voor reclame in de openbare ruimte. Op deze manier is het beleid ook te gebruiken voor het toetsen van nieuwe reclamevormen.

Aanvullend beleid

In de nieuwe beleidsregels staan de kaders waarbinnen de gemeente en gebruikers zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van reclame. De beleidsregels hebben betrekking op evenementenreclame en handelsreclame. Dit is een aanvulling op het huidige beleid, waar alleen op activiteitenreclame is toegezien.