Bestuurlijke toekomst: herindeling uiteindelijk beste optie

De gemeente Renkum bezint zich op haar bestuurlijke toekomst. De gemeenteraad gaf in 2022 op eigen initiatief de opdracht om 4 toekomstscenario’s te onderzoeken. Het onderzoek is afgerond en het bijbehorende rapport is klaar. De conclusie van het onderzoek is dat een samenvoeging met een andere gemeente (herindeling) op termijn uiteindelijk de beste optie is voor de Gemeente Renkum.

Het college van burgemeester en wethouders biedt het onderzoeksrapport nu aan de gemeenteraad aan. In de raadsvergadering van 29 november 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Renkum. 

Het onderzoek 

In het onderzoek naar de 4 toekomstscenario's stond deze vraag staat centraal: hoe kan de gemeente haar capaciteit vergroten en de dienstverlening en voorzieningen voor inwoners blijven garanderen? De 4 toekomstscenario’s zijn:

  1. samenwerken met 1 of meerdere gemeenten (strategische samenwerking)
  2. samenwerken met een grotere gemeente die onze taken gaat uitvoeren (centrumgemeente)
  3. samenvoegen van ambtenaren van onze en van een andere gemeente in een nieuwe organisatie (ambtelijke fusie)
  4. het vormen van een nieuwe gemeente (herindeling).

Deze 4 scenario’s zijn gewaardeerd op basis van feiten, ervaringen en opinies. Die zijn opgehaald via een bronnenonderzoek, bezoeken aan gemeenten die al volgens één van de onderzochte scenario’s werken en een raadpleging van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten Wageningen, Arnhem en Rheden over de mogelijkheden voor samenwerking op basis van de 4 toekomstscenario’s. 

Op dinsdag 26 september 2023 stelde het college het onderzoeksrapport (PDF) vast. 

Conclusie onderzoeksrapport 

De conclusie van het onderzoek(srapport) is dat een samenvoeging met een andere gemeente (herindeling) op termijn uiteindelijk de beste optie is voor de gemeente Renkum. De nieuwe herindelingsgemeente wordt verantwoordelijk voor een betrouwbare dienstverlening aan en goede voorzieningen voor alle inwoners. Dat kan de nieuwe gemeente ook beter, door de gecombineerde krachten en kwaliteiten van beide (heringedeelde) gemeenten. Een grotere gemeente heeft meer invloed. Hierdoor krijgen de belangen van de Renkumse dorpen meer aandacht in de regio. In dit scenario komt er geen nieuw samenwerkingsverband met een andere gemeente waarin de Gemeente Renkum afspraken moet maken over de dienstverlening. 

Het rapport beveelt Wageningen aan als beste gemeente om mee samen te gaan. Maar uit de gesprekken met Wageningen blijkt dat zij nu nog niet nadenken over een samenwerking of herindeling met een andere gemeente. Daarmee ligt het ideale herindelingsscenario voor Renkum nu niet binnen handbereik. Dat kan natuurlijk in de toekomst veranderen. 

Het onderzoeksrapport beveelt daarom aan om in gesprek te blijven met Wageningen – en andere samenwerkingspartners – over het toekomstscenario. Tegelijkertijd is het advies om te blijven investeren in een sterk Renkum. Dit investeren is een tussenstap. Het toekomstscenario blijft in beeld. Tegelijk moeten ook nu de dienstverlening en voorzieningen in stand worden gehouden. Ook bestaat de mogelijkheid dat een herindeling misschien niet lukt. De gemeente Renkum moet dus op eigen kracht vooruit kunnen. 

Vervolgstappen 

De gemeenteraad besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Renkum op basis van het onderzoeksrapport. Dat besluit staat gepland voor de raadsvergadering van 29 november 2023.