Gescheiden inzameling nu ook op Renkumse scholen

Afval scheiden is de nieuwe norm, maar nog niet overal. Voor scholen in onze gemeente was het niet toegestaan om het afval, gelijk met de huishoudelijke route, gescheiden in te leveren. Met de nieuwe Afvalstoffenverordening, die de gemeenteraad eind maart 2023 heeft vastgesteld, kunnen scholen afval gescheiden inzamelen. Vanaf het nieuwe schooljaar 2023-2024 wordt er bij 11 scholen in de gemeente gescheiden ingezameld.

Waarom scheiden?

Thuis afval scheiden, maar op school gaat alles in een bak. Dit kan verwarrend zijn voor kinderen. Afval scheiden is van groot belang. Grondstoffen kunnen door gescheiden inzameling makkelijker hergebruikt worden. We maken gebruik van 4 scheidingsstromen: PMD, gft+e, glas en restafval. Door gescheiden afval aan te kunnen bieden op scholen zal het scheidingspercentage stijgen en neemt het restafval af. Er worden dan minder grondstoffen verbrand en deze kunnen vervolgens worden hergebruikt. 

Efficiënte inzameling en routes

Wij hebben aan scholen gevraagd of zij mee willen doen met gescheiden inzamelen. Er zijn 11 scholen die zich hebben opgegeven. Bij de Prinses Beatrixschool in Renkum kwam de inzamelwagen langs om het gescheiden afval op te halen. Wethouder Joa Maouche hielp mee de 1e container te legen: ‘We zien afval niet meer als afval, maar eerder als grondstoffen. We willen duurzamer omgaan met natuurlijke bronnen door voorwerpen langer en vaker te gebruiken. En ook door grondstoffen te hergebruiken. Afval scheiden is daar een onmisbaar onderdeel in.’