September 2023

 • Bestuurlijke toekomst: herindeling uiteindelijk beste optie

  27 september 2023

  De Gemeente Renkum bezint zich op haar bestuurlijke toekomst. De gemeenteraad gaf vorig jaar op eigen initiatief de opdracht om vier toekomstscenario’s te onderzoeken. Het onderzoek is afgerond en het bijbehorende rapport is klaar. De conclusie van het onderzoek is dat een samenvoeging met een andere gemeente (herindeling) op termijn uiteindelijk de beste optie is voor de Gemeente Renkum. Het college biedt het onderzoeksrapport nu aan de gemeenteraad aan. In de raadsvergadering van 29 november neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Renkum.

 • Renovatie gemeentehuis

  27 september 2023

  Het college van de gemeente Renkum stelt de gemeenteraad voor om pas op de plaats te maken met de lopende onderzoeken naar de renovatie van het gemeentehuis in Oosterbeek en een nieuw plan te maken voor de renovatie en inrichting. Aanleiding hiervoor is onder andere een veranderende huisvestingsbehoefte van het ambtelijk apparaat, en het besluit van de bibliotheek om niet te verhuizen. Het nieuwe plan richt zich op een sobere en doelmatige renovatie en inrichting van het gebouw voor de huisvesting van de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, werkt het college een plan van aanpak uit. Begin 2024 kan de raad dan een definitief besluit nemen. 

 • Week van de Veiligheid

  27 september 2023

  In de week van 9 oktober 2023 is het de landelijke Week van de Veiligheid. In en rond die week besteden wij samen met onze partners extra aandacht aan de veiligheid in onze gemeente. We organiseren verschillende activiteiten met de insteek: wat kunt u als inwoner of ondernemer zelf doen om uw eigen omgeving nóg veiliger en leefbaarder te maken? 

 • Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal

  27 september 2023

  De Euregio Rijn-Waal, waar onze gemeente onderdeel van uitmaakt, is dit jaar weer op zoek naar creatieve hobbyfotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd.

 • Digitaal Scheidingsloket

  27 september 2023

  Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Er verandert veel. Ook voor uw kinderen. Waar begint u en wie denkt er met u mee?

 • Inheemse zaaiweek

  26 september 2023

  Deze week is het de ‘Inheemse zaaiweek’. Tijdens deze week vragen we aandacht voor het zaaien van inheemse planten.

 • Renkum schoner na World Cleanup Day

  26 september 2023

  Op de Renkumse editie van World Cleanup Day, afgelopen zaterdag 23 september, gingen inwoners en opruiminitiatieven uit alle dorpen de strijd aan met zwerfafval.

 • Energietoeslag 2023 voor lagere inkomens

  25 september 2023

  De energietoeslag is een tegemoetkoming voor extra energiekosten. Ook in 2023 komt er weer energietoeslag.

 • 27 september: raadsvergadering

  25 september 2023

  De gemeenteraad vergadert op woensdag 27 september in de raadzaal van het gemeen-tehuis in Oosterbeek. Voorzitter is mevrouw A.M.J. (Agnes) Schaap. De raadsvergadering start om 20.00 uur en is live te volgen op internet via raad.renkum.nl. Publiek is welkom op de publieke tribune.

 • Spreekuur college op 24 oktober

  25 september 2023

  Ons college van burgemeester en wethouders gaat graag met u in gesprek. Waarover? Dat mag van alles zijn. Loop gerust even binnen. Aanmelden is niet nodig.

 • 22 september: KlimaatKeet in Renkum

  20 september 2023

  Het najaar is een goede tijd om aan de slag te gaan in de tuin. U kunt zich alvast voorbereiden op de hitte van volgende zomer. Hoe u dat doet? Door te vergroenen!

 • 26 september: informatieavond Vluchtelingenwerk

  20 september 2023

  Vrijwilligerswerk iets voor u? Kom naar de informatieavond op 26 september. Vluchtelingenwerk Renkum zoekt maatschappelijke begeleiders en taalmaatjes.

 • Maak kennis met het werk van de gemeenteraad

  20 september 2023

  Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in zijn werk en kunt u daar invloed op uitoefenen? U hoort het als ‘Gast van de raad’!

 • Lachgascilinders inleveren bij het afvalbrengstation

  12 september 2023

  Lachgascilinders die in het restafval terecht komen, kunnen ontploffingen veroorzaken in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens.

 • Gescheiden inzameling nu ook op Renkumse scholen

  12 september 2023

  Afval scheiden is de nieuwe norm, maar nog niet overal. Voor scholen in onze gemeente was het niet toegestaan om het afval, gelijk met de huishoudelijke route, gescheiden in te leveren. Met de nieuwe Afvalstoffenverordening, die de gemeenteraad eind maart 2023 heeft vastgesteld, kunnen scholen afval gescheiden inzamelen. Vanaf het nieuwe schooljaar 2023-2024 wordt er bij 11 scholen in de gemeente gescheiden ingezameld.

 • Onze reactie op milieueffectrapportage Parenco

  06 september 2023

  Smurfit Kappa Parenco (SKP) is bezig met de aanvraag voor een revisievergunning. Dat betekent dat alle vergunningen die nu van toepassing zijn, opgaan in 1 vergunning. Daarnaast wil SKP misschien helemaal overgaan op de productie van verpakkingspapier, en niet langer ook nog publicatiepapier. Ook heeft SKP plannen en ambities op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al deze plannen en voornemens vragen om een goede voorbereiding voor een goed besluit.