Samen de schouders eronder

Met onder andere deze woorden werd het eerste technische beraad over de voortgang van de bestuursperiode 2018-2022 afgesloten. Dit eerste technische beraad was de aftrap van een gezamenlijk proces van gesprekken tussen de fracties over de financiële stand van zaken van de gemeente, de keuzes die gemaakt moeten worden voor de toekomst en de vraag of en hoe eventueel de vervanging van de vertrekkend wethouder wordt geregeld.

De concerncontroller en de gemeentesecretaris gaven informatie die nodig is om te komen tot de goede keuzes. Waar staan we als gemeente, wat is de financiële tussenstand en voor welke opdrachten staan we dan eigenlijk? 
In een open en constructieve sfeer zijn door de fractievoorzitters open en verkennende vragen gesteld. Vragen als “Welke maatschappelijke gevolgen zou het hebben als we besluiten om…”?

Samen verder

Op dinsdag 22 september 2020 staat een 2e bijeenkomst gepland om verder te praten over de uitdagingen waarvoor de gemeente Renkum staat. Deze bijeenkomst start om 9.00 uur en is in de raadzaal in het gemeentehuis. Gelet op de RIVM-richtlijnen is het, hoe graag alle fracties dat ook zouden willen, niet mogelijk publiek toe te laten in de raadzaal. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst live volgen via raad.renkum.nl

Open en transparant

Er is voor gekozen de bijeenkomsten te laten voorzitter door een onafhankelijk voorzitter. Rinske Evers van Synergie & Leiderschap heeft als gedragsdeskundige ervaring als verandercoach en organisatieadviseur in gemeenteland. 

De fracties hebben de uitdrukkelijke wens geuit de gesprekken open en transparant te willen voeren. Tussentijds wordt steeds de afweging gemaakt met elkaar of het proces nog constructief en zinvol is. Op deze manier moet het haalbaar zijn dat de uitkomst van dit proces een raadsbreed gedragen akkoord wordt waarin de wijsheid van de hele raad is benut om de moeilijke keuzes te maken waar de gemeente voor staat.