Lokaal Sportakkoord Renkum ondertekend

Woensdag 23 september 2020 werd het Lokaal Sportakkoord Renkum ondertekend in MFC Doelum. In de afgelopen periode zijn lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners, Sport- en Beweegteam Renkum en de gemeente samen tot de invulling hiervan gekomen.

Er zijn 34 acties opgenomen waar de komende jaren gezamenlijk de schouders onder wordt gezet. Tot nu toe zijn er 17 partijen die hebben ingetekend op 1 of meerdere acties uit het sportakkoord. Het sportakkoord is een groeidocument, dit betekent dat de komende 2,5 jaar nieuwe ideeën en ambities toegevoegd kunnen worden en dat lokale partijen zich nog altijd kunnen aansluiten.

Samenwerking

Wethouder Marinka Mulder ondertekende namens de gemeente Renkum het Lokaal Sportakkoord Renkum: “Met dit Sportakkoord willen we een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende partners onder het mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen. Hoofddoel van het akkoord is dat wij er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen in de gemeente Renkum met plezier kan sporten en bewegen.”

In het sportakkoord zijn 4 thema’s uitgewerkt:

  • Inclusief sport en bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Duurzame sportomgeving 
  • Vaardig in bewegen

De komende periode worden de eerste acties uit het Lokaal Sportakkoord Renkum in gang gezet. Hiervoor zijn tijdens de bijeenkomst afspraken gemaakt.

Nationaal Sportakkoord

Het Lokaal Sportakkoord Renkum is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen. 

Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 

Met het sportakkoord is er vanuit het rijk ook budget vrijgekomen dat kan worden ingezet om acties tot uitvoering te brengen. Voor 2020 is € 10.000,- aan budget beschikbaar. Partijen die hebben ingetekend op het sportakkoord kunnen tot 31 oktober 2020 een aanvraag voor een bijdrage uit het uitvoeringsbudget doen. In 2021 en 2022 is er jaarlijks € 20.000,- beschikbaar voor acties uit het Lokaal Sportakkoord.

Meer informatie

Het op de website van Sport- en Beweegteam Renkum staat  alle informatie over het akkoord, het aanvraagformulier voor het uitvoeringsbudget en is het voor organisaties mogelijk in te tekenen op de acties.