D66 uit coalitie Renkum

Zoals u wellicht heeft vernomen is D66 uit de coalitie van de gemeente Renkum gestapt. Het is aan de Renkumse politiek om te bepalen hoe om te gaan met de daardoor ontstane politieke situatie.

Alle raadsfracties hebben afgesproken open gesprekken met elkaar te voeren. Meer informatie over wanneer en hoe u die gesprekken kunt volgen, komt in de week van 14 september 2020.

Het college van de gemeente Renkum blijft haar bestuurlijke taken uitvoeren. Ook de ambtelijke organisatie werkt gewoon door. De dienstverlening aan onze inwoners gaat daarmee op normale wijze verder.

Met vriendelijke groet,

Agnes Schaap burgemeester