Onderzoeksresultaten afvalinzameling

In juli 2018 werd ons inwonerspanel 'Renkum Spreekt' ingezet voor een onderzoek naar afvalinzameling binnen de gemeente. Bijna 800 panelleden deden hieraan mee en deelden hun ervaringen met de nieuwe manier van afval inzamelen en scheiden. Dank hiervoor!

Onderzoeksresultaten afvalinzameling

De onderzoeksresultaten geven een goed inzicht in de ervaringen van onze inwoners met de nieuwe manier van afval inzamelen. Uit de resultaten blijkt onder andere dat de grote meerderheid tevreden is over de huidige afvalinzameling en de ophaalfrequentie. Wij vinden het heel positief dat er veel milieubewuste inwoners zijn die door afvalstoffen te scheiden, bijdragen aan een beter milieu.

Aandachtspunten

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Zo is er behoefte aan meer voorlichting over het nut en de noodzaak van afvalscheiding. Restafval kan namelijk nog beter gescheiden worden. Daarom gaan wij meer tips delen over het scheiden van afval. Uit het onderzoek blijkt dat veel inwoners onze Schone Buurt Coach niet kennen. Daar gaan wij wat aan veranderen. Ook komt er aan het einde van 2018 een nieuwe afvalapp. Via deze persoonlijke online afvalkalender ziet u in welke bak of zak uw afval thuishoort. Bovendien kunt u via de app een herinnering instellen, zodat u een seintje krijgt wanneer welk afval wordt opgehaald.

De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij voor het evalueren van de afvalinzameling. Ook kijken wij wat er verbeterd kan worden. Bekijk de onderzoeksresultaten op www.renkumspreekt.nl

Doe ook mee moet ons inwonerspanel

Ruim 1000 inwoners zijn inmiddels lid van ons digitale inwonerspanel 'Renkum Spreekt'. Ruim 1000 inwoners zijn inmiddels lid van ons digitale inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’. Regelmatig denken zij mee over allerlei onderwerpen die spelen in onze gemeente.

Eind september 2018 start het volgende onderzoek. Dit keer staat het thema ‘Wonen in de gemeente Renkum’ centraal. Geef ook uw mening en help mee uw leefomgeving te verbeteren.

Aanmelden in 3 eenvoudige stappen

  1. Ga naar www.renkumspreekt.nl.
  2. Klik op ‘Inschrijven’ en vul uw gegevens in.
  3. Zodra er een onderzoek start, ontvangt u per e-mail de uitnodiging om mee te doen.

Ontvangt u de vragenlijsten liever op papier? Dat kan. Geef dan uw adres door aan onderzoek- en adviesbureau Moventem. Bel (0575) 760 227.