Groenberaad van start

Woensdag 27 september 2023 zijn de 4 leden van het Groenberaad door de gemeenteraad officieel benoemd. Samen met de voorzitter bestaat het Groenberaad uit 5 leden.

Deskundigen

De leden zijn allemaal inwoners van onze gemeente en zijn deskundig op de vakgebieden waarover advies wordt gevraagd. Het Groenberaad gaat het college van burgemeester en wethouders adviseren over vraagstukken over biodiversiteit, openbare ruimte, ecologie, bomen, klimaatadaptatie, duurzaamheid en natuur. Het college vraagt advies over beleid, grotere projecten en verordeningen over het ruimtelijk domein. De doelen zijn gericht op het verbeteren van biodiversiteit, klimaatadaptatie, de kwaliteit van de openbare ruimte en de betrokkenheid van inwoners.

Meedenken en adviseren

De eerste vergadering staat al gepland! Het Groenberaad zal 6 tot 10 keer per jaar bij elkaar komen. Ook zijn de leden van plan om, op individuele basis, aan te haken bij projecten. Dan kunnen ze ook meedenken met het tot stand komen van de plannen, in plaats van alleen achteraf advies geven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Groenberaad? Kijk op de webpagina www.renkum.nl/groenberaad.