Gemeente Renkum sluit zich aan bij Schone Lucht Akkoord

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Dat betekent dat wij zorgen voor een schonere lucht voor inwoners.

Samenwerken aan schonere lucht

Het Rijk, alle provincies en bijna 100 gemeenten werken in het Akkoord samen aan een schonere lucht. Het doel is om in 2030 de gezondheidsschade door slechte lucht gehalveerd te hebben ten opzichte van 2016. “Dat is een stevige opgave, maar een haalbare,” geeft wethouder Duurzaamheid Joa Maouche aan.

De lucht in de gemeente Renkum is al schoon

In 2021 was de lucht in de gemeente Renkum volgens het RIVM schoon genoeg. “Natuurlijk zijn we trots dat het de luchtkwaliteit hier al goed is. Dat danken we ook aan de prachtige natuur hier. Maar we willen het nog beter maken,” licht Maouche toe. De advieswaarden van wereld-gezondheidsorganisatie WHO zijn inmiddels ook scherper geworden. 

“Tegelijkertijd weten we dat papierfabriek Parenco voor overlast zorgt in Renkum. Het Akkoord gaat over meer zaken dan dat, maar natuurlijk blijven we ons inzetten voor een flinke vermindering van de geurhinder,” zegt de wethouder.

Doelgroepenvervoer en houtstook

Het doelgroepenvervoer, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, rijdt nu al volledig op hernieuwbare brandstoffen. De afspraak is om dat straks helemaal zonder uitstoot te doen. 

De verbranding van hout is een ander aandachtspunt. Houtverbranding is namelijk een grote veroorzaker bron van fijnstof in de lucht. Maouche: “We willen dat er op kavels of in woningen waar hout gestookt wordt, aanpassingen komen die uitstoot van slechte stoffen flink verminderen.”

Daarbij helpen ook de cursussen ‘schoon stoken’ voor inwoners met houtkachels. Met een paar kleine aanpassingen in het stookgedrag zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit al te beperken. Meer ideeën en plannen komen terecht in het plan van aanpak dat de gemeente de komende maanden maakt.