Bouw van honderden nieuwe woningen dichterbij

Tussen 2022 en 2030 komen er 900 nieuwe woningen bij in de gemeente Renkum.’ Dat was het doel dat het college van burgemeester en wethouders bij aantreden liet optekenen in het collegeperspectief.

“En we zijn goed op weg om dat te gaan halen,” zegt wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Daniëlle van Bentem. “In de raadsvergadering van september 2023 zijn mooie stappen gezet voor veel projecten! Dat vind ik belangrijk om te benoemen.”

Bram Streeflandweg, Renkum: partijen voor de ontwikkeling mogen zich melden

Op deze plek in Renkum – ook wel bekend als de scholenstrip – komen zo’n 60 tot 80 nieuwe woningen, mooi ingepast in het bestaande groen en maximaal 3 lagen hoog. Samen met omwonenden is een passend plan gemaakt. Voor dit plan zijn nu de randvoorwaarden opgesteld die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Nu zoekt de gemeente ontwikkelaars die de woningen wil realiseren. Partijen kunnen zich nu melden. Partijen die duurzamer bouwen, maken een grotere kans om dit project te mogen uitvoeren. In december 2023 selecteert de gemeente 3  partijen, die dan hun plan verder uitwerken. De gemeente en omwonenden beoordelen de 3 plannen, waarna er 1 overblijft. De verwachting is dat in 2025 wordt gestart met de bouw van de woningen.

Naast een ontwikkelaar vinden, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De kaders die samen met de buurt zijn opgesteld vormen de basis voor dit bestemmingsplan. In september 2024 verwacht de gemeenteraad iets over het bestemmingsplan te kunnen zeggen.

De Hes, Oosterbeek: 280 woningen ‘te gast in het landschap’

Op de grens van Oosterbeek en Arnhem komen ongeveer 280 woningen. Dat staat in het stedenbouwkundig plan (met daarin de grote lijnen en de kaders). De gemeenteraad keurde dat plan in september 2023 goed.

De gebouwen, infrastructuur en de parkeerplekken zijn rondom het landschap ontworpen. Iedereen die er woont, werkt of recreëert, doet dat als gast in het landschap. De buurt krijgt goede fiets- en wandelpaden en een ‘publiek hart’ met een kleine horecagelegenheid. Er wordt gewerkt om het bestemmingsplan nog dit jaar ter inzage te leggen. Als alles mee zit kan de bouw starten in 2025.

Dorpsvisie Wolfheze: een gedeeld beeld van hoe we het samen willen

Wolfheze staat aan de vooravond van grote veranderingen en nieuwbouw. Samen met inwoners is goed gekeken naar de vraag: wat maakt Wolfheze tot Wolfheze, nu en in de toekomst? De antwoorden zijn vastgelegd in de dorpsvisie Wolfheze: een rode draad voor de toekomst van het dorp. De gemeenteraad is er enthousiast over en heeft de dorpsvisie in september vastgesteld.

Alle nieuwe ontwikkelingen – zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw op het Pro Persona-terrein – moeten in de dorpsvisie passen. Aandachtspunten zijn het belang van het landschap, duurzaamheid en alles op het gebied van wonen.

Nu duidelijk is wat voor dorp Wolfheze wil zijn, is het tijd om te bepalen wat de uitgangspunten worden voor het Pro Persona-terrein. Dat komt in de specifiekere Gebiedsvisie te staan, waar al een begin mee gemaakt is.