Veel zienswijzen bestemmingsplan 'Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022'

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 'Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022' heeft boerderij Veld en Beek een zienswijze ingediend bij de gemeente Renkum. Veld en Beek heeft de zienswijze ook op hun website gezet met de oproep om deze ‘massaal te delen’ met de gemeenteraad.

Aan deze oproep is veel gehoor gegeven. De zienswijze is ongeveer 1.400 keer gedeeld met de gemeenteraad. Alle zienswijzen worden meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.

Verloop procedure

Het ontwerpbestemmingsplan 'Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022' ligt tot 25 oktober 2022 ter inzage. Daarna beoordelen wij de zienswijzen. De reacties op de zienswijzen zetten we in een 'Nota van zienswijzen'. Daarna stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan, eventueel in gewijzigde vorm, vast te stellen. De gemeenteraad krijgt ook de Nota van zienswijzen te zien.

We verwachten dat het bestemmingsplan 'Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022' in de raadscommissie en de raadsvergadering van februari 2023 wordt besproken. De agenda’s voor de vergaderingen publiceren wij op de website raad.renkum.nl en in het gemeentenieuws in Rijn en Veluwe.