Gemeente en COA willen opvang asielzoekers half jaar verlengen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) verzorgt sinds juni de huisvesting van vluchtelingen aan de Nico Bovenweg 44. De overeenkomst tussen het COA en de gemeente loopt tot 1 februari 2023. Het COA heeft de gemeente gevraagd om de opvang met zes maanden te verlengen, tot 1 augustus 2023.

De gemeente heeft besloten mee te werken aan het verzoek van het COA om de opvang tot 1 augustus 2023 mogelijk te maken. De geplande woningbouw aan de Nico Bovenweg start niet vóór die datum, waardoor het mogelijk is om de opvangperiode te verlengen. 

‘Morele verantwoordelijkheid’

In heel het land en ook in onze regio is nog steeds dringend behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers. De nood blijft groot en de beelden en verhalen uit de opvangcentra zijn schrijnend. Het college van burgemeester en wethouders geven aan een morele verantwoordelijkheid te voelen om een bijdrage te leveren in het oplossen van deze crisis.