31 oktober en 2 november: begrotingsvergadering

De gemeenteraad van Renkum nodigt inwoners uit om tijdens de raadsvergadering van maandag 31 oktober 2022 in te spreken over de Najaarsnota 2022 en de Begroting 2023. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek.

In november 2022 neemt de gemeenteraad van Renkum een besluit over de Begroting 2023. De begrotingsbehandeling is dit jaar verdeeld over 2 avonden: maandag 31 oktober en woensdag 2 november. Publiek is welkom op de publieke tribune.De vergaderingen zijn live te volgen en achteraf terug te kijken via raad.renkum.nl.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maandag 31 oktober 2022 hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raad. Aanmelden door een bericht te sturen naar e-mail griffie@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.

Behandelwijze

Op maandag 31 oktober 2022, na het inspreekrecht, houden de 8 raadsfracties hun algemene beschouwingen en dienen zij hun eventuele amendementen en moties in. Het college van burgemeester en wethouder krijgt dan ook de gelegenheid om zijn 1e reactie te geven op de bijdragen van de fracties.

Op woensdag 2 november 2022 a.s. (19.00 uur) is het afrondende debat tussen de raadsfracties en krijgt het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid nog te reageren. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over de Najaarsnota 2022, de Begroting 2023 inclusief de ingediende amendementen en moties. 

Maandag 31 oktober – aanvang 20.00 uur

  • Burgerspreekrecht m.b.t. Najaarsnota 2022 en Begroting 2023
  • 1e termijn Najaarsnota 2022 en Begroting 2023 
  • Schorsing vergadering

Woensdag 2 november – heropening vergadering 15.00 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Startnotitie Bestuurlijke toekomst gemeente Renkum
  • Vaststellen bestemmingsplan Wolterbeekweg 19a, 2022
  • Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkings-strategie Arnhem Nijmegen Foodvalley.
  • Schorsing vergadering

Niet openbare deel

  • Veentjesbrug

Heropening vergadering – 19.00 uur

  • 2e termijn Najaarsnota 2022 en Begroting 2023

Vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken van de vergadering zijn op de website raad.renkum.nl.