Oktober 2022

 • 31 oktober en 2 november: begrotingsvergadering

  25 oktober 2022

  De gemeenteraad van Renkum nodigt inwoners uit om tijdens de raadsvergadering van maandag 31 oktober 2022 in te spreken over de Najaarsnota 2022 en de Begroting 2023. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek.

 • Energietoeslag: ook voor studenten

  25 oktober 2022

  In 2022 hebben inwoners met een laag inkomen recht op een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Ook studenten in onze gemeente zijn niet langer uitgesloten van het recht op energietoeslag. Aanvragen kan tot 1 februari 2023.

 • Ter inzage: notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

  25 oktober 2022

  In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, de provincie Gelderland, drie waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

 • Gemeente en COA willen opvang asielzoekers half jaar verlengen

  20 oktober 2022

  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) verzorgt sinds juni de huisvesting van vluchtelingen aan de Nico Bovenweg 44. De overeenkomst tussen het COA en de gemeente loopt tot 1 februari 2023. Het COA heeft de gemeente gevraagd om de opvang met zes maanden te verlengen, tot 1 augustus 2023.

 • Veel zienswijzen bestemmingsplan 'Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022'

  20 oktober 2022

  Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 'Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022' heeft boerderij Veld en Beek een zienswijze ingediend bij de gemeente Renkum. Veld en Beek heeft de zienswijze ook op hun website gezet met de oproep om deze ‘massaal te delen’ met de gemeenteraad.

 • Duurzaamheidsloket in gemeentehuis

  12 oktober 2022

  Het duurzaamheidsloket in het gemeentehuis is iedere 2e donderdagmiddag in de maand open.

 • Slim autobanden oppompen in Renkum

  05 oktober 2022

  Vrijdag 7 oktober 2022 is aan de Wilgenpas in Renkum de eerste slimme bandenpomp in onze gemeente geplaatst.