Landgoederen overgedragen

De landgoederen Hemelse Berg en Pietersberg hebben wij overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen.

Maandag 4 oktober 2021 is de handtekening gezet onder de overdracht van de landgoederen Hemelse Berg en Pietersberg in Oosterbeek van gemeente Renkum aan de Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). 

Kwaliteitsimpuls

De aanlegstijl van de 2 landgoederen met oude parkbossen, lanen en vijvers sluit mooi aan op de landgoederen Oorsprong en Duno, die GLK al beheert. Vanwege de nabijheid van deze en andere landgoederen, heeft GLK kennis en materieel voor onderhoud vlakbij. Ook kunnen zij gebruikmaken van financiering waar de gemeente geen toegang toe heeft, zoals particuliere fondsen en acties. Dat biedt kansen om groot onderhoud uit te voeren. 

Voor u als bezoeker verandert er niets: de Hemelse Berg en de Pietersberg blijven toegankelijk voor inwoners en toeristen om van te blijven genieten.

Landgoed Boschveld

Naast een financiële vergoeding, gaat een deel van landgoed Boschveld van GLK naar de gemeente Renkum voor de realisatie van een natuurbegraafplaats. Daar is steeds meer vraag naar.