Illegale afvalinzameling

De laatste weken zijn in onze gemeente particulieren actief om grof huishoudelijk afval aan huis in te zamelen.

Hierbij gaat het voornamelijk om oud ijzer, afgedankte fietsen en elektrische apparaten. Om dit bij u als inwoner onder de aandacht te brengen zijn huis aan huis flyers in de brievenbus gedaan, waarin staat dat dit afval met enige regelmaat wordt opgehaald. Dit is echter niet toegestaan.

Alleen door gemeente aangewezen inzamelaars mogen afval ophalen

Volgens de wet Milieubeheer is de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen voorbehouden aan de gemeente. Op haar beurt kan de gemeente bedrijven en instanties aanwijzen die het afval mogen ophalen. In onze gemeente zijn dat: ACV, Restore Kringloop, Jansen Recycling, Ton Donkelaar en verenigingen. Dit is verwoord in het ‘Uitvoeringsbesluit’ van de ‘Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016’. Het is voor andere partijen verboden zich bezig te houden met afvalinzameling. Daarom wordt hier vanuit de gemeente handhavend tegen opgetreden. Ook is het voor u als inwoner verboden om afvalstoffen aan een illegale inzamelaar mee te geven. Dit staat vermeld in de hierboven genoemde verordening.