Spreek in over de Renkumse Begroting

In november neemt de gemeenteraad van Renkum een besluit over de begroting van 2021. Daarvoor vergadert de gemeenteraad op 2 avonden: maandag 2 en woensdag 4 november 2020.

Inspreken op 2 november

De gemeenteraad van Renkum nodigt inwoners graag uit om maandag 2 november in te spreken over de begroting 2021. Inwoners en belanghebbenden kunnen op dat moment hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raad. Aanmelding kan door een bericht te sturen naar e-mail griffie@renkum.nl tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. In verband met de coronamaatregelen is deze vergadering waarschijnlijk digitaal. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is live te volgen via raad.renkum.nl

Behandelwijze

Op maandag 2 november 2020, na het inspreekrecht, houden de 7 raadsfracties hun algemene beschouwingen, delen hun eventuele moties en amendementen met elkaar en het college van burgemeester en wethouder. Het college krijgt dan ook de gelegenheid om zijn eerste reactie te geven op de bijdragen van de fracties. Op woensdag 4 november 2020 is het afrondende debat tussen de raadsfracties en krijgt het college de gelegenheid nog te reageren. Vervolgens besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad de Begroting 2021 vast.

Vergaderstukken en live uitzending

Alle vergaderingen over de begroting zijn live te volgen en achteraf terug te kijken via raad.renkum.nl. Vanaf 16 oktober 2020 vindt u daar ook de agenda’s en stukken van de vergaderingen.