Toekomstbestendige gemeentefinanciën

Met het opstellen van een begroting die voor meerdere jaren sluitend is, wil de gemeente Renkum de basis voor de lange termijn op orde brengen.

Begin 2019 nam de organisatie haar taken onder de loep met als doel een financieel stabiele organisatie te zijn die op de behoeften van de samenleving kan blijven aansluiten. Door de keuzes die nu gemaakt zijn, wordt de gemeente minder afhankelijk van de wisselingen in de financiële bijdrage van de Rijksoverheid.

Wethouder Marinka Mulder: “Wij staan voor een grote uitdaging, waarbij lastige keuzes moeten worden gemaakt. Hierbij hebben we niet simpelweg budgetten wegbezuinigd maar weloverwegen voorstellen gedaan waarbij we zo veel mogelijk onze doelen voor onze inwoners blijven bereiken, bijvoorbeeld als zij (jeugd)hulp of ondersteuning nodig hebben.”

Keuzes maken

Het resultaat van de bezuinigingsvoorstellen die eerder in 2019 werden gedaan leverde nog geen structureel en meerjarig positief begrotingsresultaat op. Om dat te bereiken zijn aanvullende keuzes nodig. Hierbij heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen om de eerder gestelde doelstellingen overeind te houden en de bestaande voorzieningen zo veel mogelijk te ontzien. Het bleek daarom noodzakelijk om een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) aan te brengen van 4%.

Wethouder Marinka Mulder: “Een niet gemakkelijke, maar wel onvermijdelijke keuze vanwege de financiële uitdaging waar gemeente Renkum voor staat. Alleen met deze toevoeging is de gewenste meerjarige stabiliteit te bereiken zonder dat er, opnieuw, een noodzaak is om in te grijpen in doelstellingen en taken van de gemeente. Bovendien komen nieuwe uitdagingen op de gemeente af, zoals de Omgevingswet. Daar is voldoende financiële armslag voor nodig.”

Besluitvorming

Om een beeld te krijgen van de visie van onze inwoners op de voorstellen heeft een enquête plaatsgevonden via het inwonerspanel. Daarnaast zijn een aantal bewonersavonden georganiseerd waarin het gesprek met onze inwoners is aangegaan. Op woensdag 30 oktober 2019 om 15.00 uur gaat de gemeenteraad in debat tijdens de commissoriale raadsvergadering. Vervolgens vindt op woensdag 6 november 2019 besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering. Beide vergaderingen kunt u thuis live volgen via raad.renkum.nl.

Documenten