Herontwikkeling Don Bosco locatie Renkum

Op dinsdag 29 oktober 2019 sloten wethouder Jasper Verstand namens de gemeente Renkum en de heer Peereboom namens De Bunte Vastgoed B.V., een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling naar woningbouw van de Don Bosco locatie in Renkum.

Doel van de overeenkomst is om te onderzoeken of de locatie aan de Groeneweg 38 en Don Boscoweg 17-23 herontwikkeld kan worden naar woningbouw. Het idee is dat in het gebied circa 38 koop- en huurwoningen worden ontwikkeld.

Betrokken partijen

De Bunte Vastgoed sluit de intentieovereenkomst ook met de Parochie Zalige Titus Brandsma en woningcorporatie Vivare, de overige eigenaren in het plangebied. Woningcorporatie Vivare neemt de sociale huurwoningen voor haar rekening.

Vervolg

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Hiervoor gaan de gemeente en de vastgoedontwikkelaar ook in gesprek met omwonenden tijdens een inloopavond. Om het plan daadwerkelijk te realiseren, is het nodig dat het bestemmingsplan wordt aangepast.

Meer informatie

Meer informatie over het project kunt u lezen op www.debunte.nl/donbosco.