Gemeenteraad vergadert over Begroting 2019

Op woensdag 31 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad over de begroting 2019 en stelt de begroting vast. De raadsvergadering begint om 15.00 uur.

U kunt deze begrotingsvergadering thuis, online volgen via raad.renkum.nl. Natuurlijk bent u ook van harte welkom in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Met u in gesprek

Van buurten tot verenigingen, individuele inwoners en bedrijven: wij leveren allemaal een bijdrage aan de samenleving van de gemeente Renkum. Wij willen daarin een verbinder zijn en wil door een dorpsgerichte aanpak onderscheid maken. Dat doen wij door goed te luisteren en ruimte te scheppen voor initiatieven.

In 2019 gaan wij bijvoorbeeld samen met de sportaanbieders aan de slag om te bekijken hoe  gemeente en aanbieders elkaar kunnen helpen. Ook zijn wij met inwoners en organisaties in gesprek over welke woningen passen bij de toekomst van onze dorpen. En uiteraard is 2019 het jaar waarin wij 75 jaar Slag om Arnhem herdenken. Hierbij werken wij intensief samen binnen en buiten onze gemeentegrenzen.

Wij bevinden ons in financieel zwaar weer. Wij krijgen meer taken, maar minder geld van het Rijk. Dat merkt u in 2019 aan de ozb die met 7% stijgt. Wij willen onze financiële huishouding weer op orde krijgen. Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Heeft u ideeën of vragen hierover? Stuur dan een bericht naar wethouder Marinka Mulder via m.mulder@renkum.nl.