Oktober 2017

 • Kindpakket voor kinderen in armoede

  Het college van burgermeester en wethouders heeft op 17 oktober 2017 ingestemd met de invulling van het Kindpakket. Het Kindpakket bestaat uit voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm).

 • Integraal Veiligheidsplan 2018-2021

  24 oktober 2017

  Op dinsdag 17 oktober 2017 is het Integraal Veiligheidsplan voor 2018-2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Een Integraal Veiligheidsplan is een plan op hoofdlijnen en afgestemd met de politie, brandweer (veiligheidsregio), veiligheidshuis en woningcorporatie waarmee verschillende prioriteiten zijn overeengekomen om vervolgens tot afspraken te komen.

 • ODRA voert controles kinderopvang uit

  16 oktober 2017

  Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft op verzoek van gemeente Renkum controles uitgevoerd bij een aantal kinderopvanglocaties. Bij deze controles is gekeken naar de bouwkundige aspecten en zijn de brandtechnische regels gecontroleerd.

 • Verduurzaming bedrijventerrein Schaapsdrift van start

  12 oktober 2017

  Bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum wil verduurzamen. De ambitie van het bestuur is om het bedrijventerrein uiteindelijk energieneutraal te maken door het uitvoeren van zowel individuele als collectieve maatregelen.

 • Geen jodiumtabletten voor inwoners gemeente Renkum

  10 oktober 2017

  De Rijksoverheid stuurt vanaf oktober 2017 jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 kilometer rond een kernreactor wonen. Onze gemeente ligt verder dan 100 kilometer van de dichtstbijzijnde kerncentrale. Daarom worden er hier geen jodiumtabletten verspreid.

 • Kinderboerderij Heelsum wordt Hoeve Heidestein

  09 oktober 2017

  Hoeve Heidestein wordt de nieuwe naam van de kinderboerderij in Heelsum. Hoeve Klein Mariëndaal (HKM) neemt de exploitatie van de kinderboerderij over van de gemeente.

 • Website voor melden Japanse Duizendknoop

  03 oktober 2017

  Ontdekt u een nieuwe plek waar Japanse Duizeindknoop groeit. Vanaf nu kunt u dit melden via een speciale website.