Zonnevelden in Renkum

Op 7 november 2023 heeft het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Renkum, de Selectieleidraad zonnevelden vastgesteld. Hiermee start het proces om het beste plan voor een zonneveld in Renkum te selecteren.

Aan dat plan gaan wij medewerking verlenen bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De komende tijd nodigen we initiatiefnemers uit om hun plan in te dienen voor een zonneveld.

Wij hebben de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Ze gebruikt dan zo veel mogelijk duurzame energie. Om dit doel te bereiken zal de gemeente op een andere manier energie moeten opwekken. Hoe ze dat gaat doen staat in de Visie Grootschalige opwek. Deze is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Zoekgebieden

In de Visie Grootschalige opwek zijn, in samenspraak met inwoners, 2 zoekgebieden aangewezen waar zonnevelden kunnen komen. Deze gebieden zijn aangewezen, omdat dit nagenoeg geen natuurgebieden betreffen. Daarnaast is een toekomstig zonneveld in de zoekgebieden voor weinig inwoners direct zichtbaar. In de zoekgebieden mag maximaal 10% van het oppervlakte gebruikt worden voor zonnevelden. Dit betekent dat er maximaal 34,8 hectare aan zonnevelden in zoekgebied 1 en maximaal 11,3 hectare aan zonnevelden in zoekgebied 2 kan komen.

Beoordeling van de plannen

De plannen van de initiatiefnemers moeten voldoen aan voorwaarden die staan beschreven in de Visie Grootschalige opwek. Om de plannen goed te kunnen beoordelen, is de selectieleidraad opgesteld. De plannen voor zonnevelden worden beoordeeld aan de hand van vier onderdelen die in de selectieleidraad verder zijn uitgewerkt. Dit zijn het technisch ontwerp van het zonneveld, de inpassing van het zonneveld in het landschap en de ecologie, de procesparticipatie en de financiële participatie. De plannen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie met mensen van binnen en buiten de gemeente met verschillende expertises. Aan het beste plan werken wij mee voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Planning

De komende maanden kunnen initiatiefnemers plannen indienen. Eind januari 2024 beoordelen wij deze plannen. Uiteindelijk worden één of meerdere plannen gekozen waaraan de gemeente medewerking verleent voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt gegeven voor maximaal 25 jaar.

Participatie

Aan de hand van de Selectieleidraad zonnevelden wordt gekozen welke initiatiefnemer het beste plan heeft. Aan dit plan zal ook een locatie binnen het zoekgebied verbonden zijn. Nadat het beste plan is uitgekozen, gaat de initiatiefnemer in gesprek met de omwonenden van die locatie. U kunt dan aangeven welke wensen of ideeën u heeft om het zonneveld beter te maken. Deze input neemt de initiatiefnemer mee bij het ontwerp van het definitieve plan.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk op www.renkum.nl/zonneveld. Daar vindt u ook de Visie Grootschalige opwek, de Selectieleidraad zonnevelden en meer informatie over het proces.