Zebrapad Utrechtseweg centrum Oosterbeek verdwijnt

Voetgangers kunnen op veel plekken de Utrechtseweg in Oosterbeek oversteken. Eén van die oversteekplekken verdwijnt, als het aan de gemeente ligt.

Het is het zebrapad ter hoogte van nummer 138/144. Dat is het zebrapad tegenover de Bernulphuskerk. 

Drukke weg met een onrustig beeld

De Utrechtseweg (N225) is een drukke, doorgaande weg en een van de belangrijkste verbindingswegen tussen Arnhem en Wageningen. In Oosterbeek kunnen voetgangers op veel plekken overstekken, met behulp van verkeerslichten en zebrapaden. De verkeerssituatie komt onrustig over op automobilisten en andere weggebruikers. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere ongevallen gebeurd op deze plek.

Doorstroming openbaar vervoer (Rijnlijn)

Vanaf 2024 rijdt de trolley 2.0 elke 10 minuten door Oosterbeek in beide richtingen. De Rijnlijn heeft een strakke dienstregeling. Het zebrapad maakt het moeilijker voor de bus om volgens dienstregeling te rijden. Door het zebrapad weg te halen en de verkeerslichten op elkaar af te stellen, stroomt het verkeer beter door en kan de bus ook beter op tijd rijden.

Daarom gaat op deze plek het zebrapad weg 

De 2 oversteekplaatsen met verkeerslichten die daar vlakbij liggen, worden op elkaar afgesteld. Een veilige oversteekplek voor voetgangers is straks niet meer dan 75 meter verderop. De impact voor voetgangers blijft daarmee klein.

Verkeersbesluit en bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum heeft een verkeersbesluit gepubliceerd, met het besluit deze voetgangersoversteekplaats op te heffen. Het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl. Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.

Centrum Oosterbeek

De Utrechtseweg is een belangrijk onderdeel van het centrum van Oosterbeek. In de toekomstplannen blijft de mogelijkheid om de weg over te steken een onderwerp waar goed naar gekeken wordt. Zodat het centrum een fijne en veilige plek blijft voor iedereen.