Tellen van de stemmen

Woensdag 22 november om 21.00 uur sluiten de stemlokalen. Dan beginnen de leden van het stemlokaal direct met het tellen van de stemmen. Na het tellen, maken wij een voorlopige uitslag op partijniveau bekend. Op donderdag 23 november maken we alle uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing bekend.

Om 21.00 uur wijst de voorzitter van het stemlokaal de laatste kiezer aan. Alle kiezers die dan nog in de rij staan, mogen nog stemmen. Daarna sluit het stemlokaal. De voorzitter, stembureauleden en tellers gaan dan de stemmen tellen. Zij geven aan de gemeente door hoeveel stemmen elke partij gekregen heeft. Wij kunnen dan de voorlopige uitslag op partijniveau bekendmaken.

Stemmen tellen is openbaar

Het tellen van stemmen is openbaar. U mag komen kijken als u dit interessant vindt. Als u wilt kijken, kunt u zich melden bij de voorzitter van het stemlokaal waar u wilt kijken. Zorg er voor dat u de tellers niet in de weg staat. Zo kunnen zij snel en goed hun werk doen. 

Na de verkiezingsdag

Donderdag 23 november 2023 wordt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB):

  • Donderdag 23 november vanaf 9.00 uur (doorlopend tot verkiezingsuitslag bekend is) 
  • In het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst controleert het GSB alle processen-verbaal. Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er een hertelling plaats. Dit doen de leden en ondersteuners van het GSB. Het GSB corrigeert eventuele fouten. Daarna voert de gemeente de stemmen in. Tot slot print het GSB het proces-verbaal met de uitslag. De leden van het GSB ondertekenen het proces-verbaal.

Wilt u de zitting bijwonen?

Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Het GSB meldt deze bezwaren in het proces-verbaal. De gemeente publiceert na de zitting de verkiezingsuitslag zo snel mogelijk op de website.