Orange the World

Wij zijn #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf vrijdag 25 november 2022 de toren bij het gemeentehuis en het gemeentehuis oranje. Ook wappert de Orange the World vlag op het plein bij het gemeentehuis en bij onze welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen 

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar het is ook nodig meer te gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag. 

Jaarlijkse Orange the World-campagne

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december 2022, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’. 

In Nederland doet inmiddels een overgrote meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World-vlag uit te hangen, en door in de gemeenteraad, provinciale staten en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Actieperspectief: Ik ben #medestander 

Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als individu, als professional, als vriend, teamgenoot, buur of collega. Mensen die medestander zijn krijgen een speciale nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen. 

Achtergrondinformatie

Aan de Orange the World campagne doen meer dan 100 landen mee. De aftrap is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is sinds 2014 een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. 

De coördinatie van de campagne in Nederland is in handen van UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. In 2022 zijn ook de VVAO, Inner Wheel, YWCA en Veilig Thuis aangesloten als officiële samenwerkingspartners. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met Emancipator.