Kinderboerderij Heidestein vanaf 1 maart 2022 dicht

Om diverse redenen lukt het niet meer om de kinderboerderij, die ook functioneert als zorgboerderij, draaiende te houden.

Kinderboerderij Heidestein in Heelsum gaat vanaf 1 maart 2022 dicht. In 2017 nam Stichting Hoeve Klein Mariëndaal (HKM) het onderhoud en beheer van de kinderboerderij in het park van de gemeente over. De gemeente bleef eigenaar. Om diverse redenen lukt het niet meer om de kinderboerderij, die ook functioneert als zorgboerderij, draaiende te houden. De huidige situatie is niet langer verantwoord en veilig voor medewerkers en dieren. Wij zijn als gemeente overtuigd van de beweegredenen en kunnen ons vinden in het besluit.

Nieuwe plek voor medewerkers en dieren

Voor de medewerkers wordt een andere passende plek gezocht binnen de werkzaamheden van HKM of andere geschikte plek gezocht. De dieren worden vrijwel allemaal ondergebracht bij andere locaties van HKM.

Andere invulling

Al enige tijd verkent ‘Stichting in oprichting Buitens van Renkum’ de mogelijkheden om de Renkumse landgoederen en buitenplaatsen met een participatie-aanpak structureel te versterken. Daarbij hebben ze park Heidestein als pilot uitgekozen om hun plannen vorm te geven. Samen met de buurt onderzoeken ze wat het stoppen van de kinderboerderij aan kansen biedt voor een nieuwe invulling, zodat het park ook in de toekomst een functie voor de buurt blijft hebben.