Proef met gf+e scheiden bij hoogbouw

Nog altijd zit er een grote hoeveelheid gft+etensresten in het restafval. Uit sorteerproeven die wij in 2019 gehouden hebben, blijkt dat het aandeel gft+e in het restafval maar liefst 44% is. Dit komt voor een deel door de beperkte mogelijkheden die bewoners van hoogbouw hebben om gf+e te scheiden. Door gf+e zuilen te plaatsen verwachten we de het afval beter wordt gescheiden.

Op ruim 60 hoogbouwlocaties hebben bewoners een kliko voor gf+e. Maar er zijn ook locaties waar die mogelijkheid er niet is of waar de verhuurder er geen toestemming voor geeft. Voor die locaties starten we nu een proef met speciale gf+e zuilen. De zuilen worden vanaf 23 november 2020 geplaatst op de volgende plekken:

  • De Zalmen in Doorwerth
  • Dorpsstraat in Renkum
  • Carel Beukerhof  in Heelsum
  • Van Wassenaersheuvel in Oosterbeek
  • De Sonnenberg in Oosterbeek 
  • Johan Frisoflat in Oosterbeek

Wie kan gebruikmaken van de zuil? 

Bewoners die graag gf+e (geen tuinafval) willen scheiden, hebben hiervoor een formulier ingevuld. Met een intekenlijst hebben zij medebewoners enthousiast gemaakt aan de proef deel te nemen. Een voorwaarde voor de plaatsing van een gf+e zuil is dat minimaal 10 en maximaal 20 adressen deel kunnen nemen. Alleen bewoners die de intekenlijst hebben ingevuld, kunnen met gebruik van hun afvalpas gf+e aanbieden in de speciale gf+e zuil.

De gf+e zuilen worden iedere 2 geleegd tijdens de gft-inzamelroute. In de maanden juni, juli en augustus is dat iedere week.

Uitbreiding gf+e zuilen

Eind september 2020 heeft de gemeenteraad het ‘Afvalbeleid Renkum 2021’ vastgesteld. Hierin staat dat wanneer deze proef een succes is, we meer gf+e zuilen zullen plaatsen. De komende 3 jaar worden dan jaarlijks maximaal 15 gf+e zuilen geplaatst. Ook hierbij geldt dat de deelnemers zich hiervoor zelf kunnen aanmelden. 

Wilt u volgend jaar ook een zuil aanvragen? Kijk op www.renkum.nl/gfezuil alvast naar de voorwaarden. Als aanmelden weer mogelijk is, leest u hier meer over.