Eigen bijdrage Wmo en CAK

Heeft u een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan geldt vanaf 2020 voor de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Dit is het zogenaamde abonnementstarief.

De eigen bijdrage van maximaal € 19,- betaalt u zelf. Het CAK is de organisatie die de eigen bijdrage voor ons int. Daarvoor leveren wij de klantgegevens aan bij het CAK. 

In 2020 is het CAK met een nieuw systeem voor het innen van de eigen bijdrage gaan werken. Helaas hebben zij te maken gehad met technische problemen. Daardoor ontvingen klanten hun facturen voor de eigen bijdrage later dan gepland. Inmiddels zijn de technische problemen opgelost. Vrijwel alle klanten hebben hun beslissing (beschikking) over de eigen bijdrage ontvangen. Vanaf oktober 2020 krijgen de klanten weer iedere maand een factuur van het CAK. 

Indicatie verlopen?

Is uw indicatie eerder dit jaar verlopen, dan kan het zijn dat u nog steeds facturen ontvangt. Het CAK heeft een achterstand in het verwerken van de zogenaamde stopberichten. Is dit bij u het geval of klopt er iets niet aan de facturen die u heeft ontvangen? Neem dan contact op met het CAK via 0800-1925. Dat kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.