Kindpakket officieel van start

Donderdag 30 november 2017 is het Kindpakket officieel van start gegaan. Het Kindpakket bestaat uit verschillende voorzieningen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm).

Ook gezinnen die in een schulddienstverleningstraject zitten, kunnen gebruik maken van de voorzieningen uit het Kindpakket. Hiermee wordt het voor Renkumse kinderen mogelijk om, naast de vergoeding uit de GelrePas voor zwemles, een aanvullende vergoeding aan te vragen voor het halen van het zwemdiploma A of SuperSpetters (zwemlesmethode). 

Ondertekening overeenkomst Jeugdsportfonds

De samenstelling van het Kindpakket werd 30 november 2017 afgerond met de ondertekening van de overeenkomst met het Jeugdsportfonds. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Wendy Ruwhof, Stichting Leergeld Arnhem en de basisschoolleerlingen en jongerenraadleden die meedachten over de invulling van het Kindpakket.

Informatie over Kindpakket

Wij hebben een folder 'Het Kindpakket' (pdf, 146 kB) gemaakt waarin alle voorzieningen staan die in het Kindpakket zitten. Hierin staat ook hoe en waar u de voorzieningen kunt aanvragen. Scholen spelen een belangrijke rol als het gaat om signaleren van armoede bij kinderen. De folders verspreiden wij onder relevante instellingen en versturen wij naar gezinnen die nu al gebruik maken van een van de voorzieningen. Meer informatie over het Kindpakket vindt u op www.renkum.nl/kindpakket