Wat betekenen toch die stippen en strepen in het bos?

Is het u tijdens uw wandeling door de bossen ook wel eens opgevallen dat er op sommige bomen een stip of een streep staat? Dat heeft te maken met de zorg en verantwoordelijkheid voor onze gemeentelijke bossen. In de wintermaanden van 2023 starten wij met dunningswerkzaamheden in de Bilderbergbossen in Oosterbeek. Dunnen is het selectief wegzagen van bomen, waardoor betere of speciale bomen meer groeiruimte krijgen.

Blessen en dunnen

Een van de manieren om voor de bossen te zorgen, is dunnen. Met het uitdunnen van een bepaald stuk bos, ontstaat er meer groeiruimte voor bomen die door de beheerder van het bos zijn aangewezen als toekomstbomen. Toekomstbomen zijn voorzien van een stip. Bomen die de groei van deze toekomstbomen hinderen, worden gemerkt een streep. Het aanbrengen van deze strepen heet blessen. Elke vijf jaar wordt een stuk bos gedund. Aankomende winter wordt het oostelijk deel van de Bilderbergbossen gedund.

Jonge bomen hebben de toekomst

Door bomen te dunnen valt er meer licht op de grond, waardoor er weer nieuwe, andere soorten, bomen kunnen groeien (biodiversiteit). Doordat de gemeentelijke bossen grotendeels zijn aangelegd na de Tweede Wereldoorlog is de gewenste mix in leeftijdsopbouw niet optimaal. Jonge bosvakken zijn sterk ondervertegenwoordigd. Omdat de natuurlijke aanwas van jonge bomen achterblijft, zetten wij in op verjonging van circa 3 hectare loofbos na deze dunningsperiode. In ons bosbeleidsplan leggen we naast het vergroten van de biodiversiteit in onze zorg voor het bos ook accenten op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en natuur.

Een keertje meelopen?

Bent u benieuwd naar de aanpak van het dunnen en/of bosverjonging en wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u meelopen met onze bosbeheerder Cees den Ouden. Maak hiervoor een afspraak via telefoon (026) 33 48 111.

Vragen?

Wilt u meer weten over het beheer van de gemeentelijke bossen? Kijk dan op www.renkum.nl/bosbeleidsplan. Of bel Erwin Vink op (026) 33 48 111.