Bibliotheek en gemeente willen samenwerken

Met het ondertekenen van een intentieverklaring spreken de bibliotheek en de gemeente de intentie uit om de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis verder uit te werken.

De bibliotheek heeft te maken met een forse bezuiniging voor de komende jaren. Het gemeentehuis is toe aan een grondige verbouwing, waarbij ruimte vrijkomt. Met de inhuizing van de bibliotheek in het gemeentehuis kunnen beide uitdagingen gecombineerd worden. Datzelfde geldt voor de vestiging in Renkum die ondergebracht zou kunnen worden in multifunctioneel centrum Doelum.

Bibliotheek moet bezuinigen

De Bibliotheek Oosterbeek heeft een structurele taakstelling opgelegd gekregen vanuit de gemeente Renkum. Op dit moment is deze taakstelling voor ongeveer € 110.000,- nog niet ingevuld voor 2023 en verder. De mogelijkheden voor het realiseren van deze taakstelling zijn onderzocht maar ook beperkt, zeker wanneer we de vestigingen in onze gemeente open willen houden. 

Gemeente vernieuwt gemeentehuis en -werf

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de huisvesting van het gemeentehuis en -werf en te vernieuwen. Het gemeentehuis is een gemeentelijk monument, waarvoor kaders gelden voor het aanbrengen van aanpassingen. Door de coronacrisis is een geheel andere kijk op onze kantoorfunctie ontstaan, waardoor we minder ruimte nodig heeft. Tegelijkertijd is het gemeentehuis dringend toe aan een renovatie. Zowel om een hedendaagse werkomgeving en ontmoetingsfunctie te bieden als om het onderhoud en de duurzaamheid van het pand. 

Gezamenlijke doelstellingen

De gezamenlijke ambitie van gemeente en bibliotheek is het behouden van twee bibliotheekvestigingen en (taal)educatie in de gemeente Renkum. We beogen daarbij een deel van de huidige huurders van het bestaande bibliotheekgebouw in Oosterbeek (de Klipper), eveneens onder te brengen in het gemeentehuis.

Vervolg

Komende maanden worden de mogelijkheden nader onderzocht. Voor de zomer van 2022 worden de plannen aan de gemeenteraad aangeboden. Omdat het uitwerken van de plannen tijd vraagt wil het college de raad bij de Voorjaarsnota verzoeken de resterende taakstelling in ieder geval voor 2023 te bevriezen.