23 juni: veteranenbijeenkomst

Wij organiseren op donderdag 23 juni 2022 een veteranenbijeenkomst. Hiervoor krijgen alle veteranen in onze gemeente een uitnodiging. Veteranen die nog niet bij het Veteraneninstituut staan aangemeld roepen wij speciaal op zich te melden voor deze bijeenkomst.

Ook hen willen wij bedanken voor hun inzet in oorlog en tijdens vredesmissies. De bijeenkomst is van 15.30 tot 18.30 uur in Kumpulan, Velperweg 147 in Arnhem. Een rondleiding over het landgoed maakt onderdeel uit van het programma. 

Aanmelden voor 9 juni

In week 22 versturen wij de uitnodigingen op naam aan de hand van een adressenlijst van het Veteraneninstituut. Bent u veteraan en woont u in de gemeente Renkum, maar bent u niet ingeschreven bij het Veteraneninstituut? Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij de bijeenkomst op 23 juni! Meld u (en uw partner of begeleider) dan vóór 9 juni aan bij Tess Doornenbal of Louise van Uum. Of stuur een e-mail naar t.doornenbal@renkum.nl of l.vanuum@renkum.nl of bel (026) 33 48 111. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt. 

Nederlandse Veteranendag 

De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen, zowel ‘oude’ veteranen  (WOII en het KNIL) als ‘jonge(re)’ veteranen, ingezet tijdens vredesmissies als voormalig Joegoslavië en Afghanistan. De landelijke bijeenkomst in Den Haag is op zaterdag 29 juni 2022.