18 mei: presentatie nieuw collegeperspectief

De nieuwe gemeenteraad is al geïnstalleerd, en nu staat een nieuw college ook op het punt van beginnen. GemeenteBelangen, GroenLinks en de PvdA slaan de handen ineen voor de komende 4 jaar.

Het collegeperspectief, met de naam ‘Renkum in bloei’ ligt klaar. Woensdagmiddag 18 mei 2022 om 13.00 uur presenteren die partijen de plannen op een toepasselijke locatie: aan het eind van het bloeiende Azalealaantje op Landgoed Duno in Heveadorp. De partijen geven een korte toelichting op de 10 focuspunten voor de komende 4 jaar. Beoogd wethouders Daniëlle van Bentem (Gemeentebelangen), Joa Maouche (GroenLinks) en Marinka Mulder (PvdA) stellen zich tijdens de bijeenkomst nader voor.

U bent van harte uitgenodigd, iedereen is welkom. Er is vooral gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Wij zorgen voor een kopje koffie en thee.

‘Renkum in bloei’

Over het perspectief zeggen de lijsttrekkers het volgende: “Onze mooie gemeente kent grote opgaven. Denk aan betaalbaar wonen voor iedereen, de klimaattransitie, de constante druk op onze inkomsten en op de ambtelijke organisatie, en de veranderende vraag vanuit de samenleving hoe we met elkaar om willen gaan. Dit alles vraagt om een helder, aantrekkelijk perspectief voor de toekomst. In het collegeperspectief ‘Renkum in bloei’ presenteren we dit aan u en gaan hier graag met u over in gesprek.”

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Agnes Schaap

Bedrijfsvoering en dienstverlening

 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en representatie
 • Publieke dienstverlening
 • Algemene juridsche zaken
 • Kabinet
 • Herdenken en Airborne (Airborne tot en met 2022)
 • Veiligheid, inclusief evenementen, BOA's, politie en brandweer
 • Internationale betrekkingen en regionale samenwerking
 • Vreemdelingen, inclusief vluchtelingen en asielzoekers

Grotere projecten

 • Renkum 100 jaar
 • Bestuurskracht
 • Huis van de gemeente (tot en met besluitvorming)

Wethouder Daniëlle van Bentem

Ruimtelijke domein    

 • Mobiliteit en wegen, inclusief openbaar vervoer
 • Ruimtelijke ontwikkeling, inclusief grondexploitatie
 • Wonen, inclusief volkshuisvesting
 • Economie
 • Cultuur, recreatie en toerisme, inclusief Airborne (vanaf 2023) en monumenten

Grotere projecten

 • Doorwerth Centrum, deel centrumontwikkeling

Wethouder Joa Maouche

Sociaal domein

 • Werk en inkomen, inclusief participatie en inburgerging
 • Dorpsgericht werken (zeggenschap, participatie in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen en houding)

Ruimtelijk domein

 • Duurzaamheid, klimaat en energie
 • Landschap, natuur en milieu, inclusief landbouw, landgoederen, bosbeheer en dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving, inclusief rechtsbescherming

Grotere projecten

 • Implementatie omgevingswet
 • Procesverbetering ruimtelijk domein
 • Huis van de gemeente (na besluitvorming)

Wethouder Marinka Mulder

Sociaal domein

 • Zorg en welzijn, inclusief jeugd, mantelzorg en vrijwilligers
 • Onderwijs, inclusief kinderopvang en bibliotheek
 • Zorg- en leerlingenvervoer
 • Sport en bewegen

Bedrijfsvoering en dienstverlening

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Strategisch personeelsbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed

Grotere projecten

 • Doorwerth Centrum, deel onderwijs en ontmoeting
 • Spoorwegonderdoorgang Wolfheze