Monumentale status Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming kerk

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de kerk aan de Utrechtseweg 153 in Renkum tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Daarmee neemt het college het advies over van de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Gemeentelijk monument

De kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming aan de Utrechtseweg staat op de nominatie om te worden gesloten. Toen de stichting Cuypersgenootschap ontdekte dat de kerk geen gemeentelijk monument bleek te zijn, heeft zij het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de kerk de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen.

Advies commissie ruimtelijke kwaliteit

In januari 2020 vond een schouw plaats met een medewerker van de gemeente en 2 leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseerde het college vervolgens om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook adviseerde de commissie de gemeente om zich in te spannen om het bijzondere interieur van deze kerk te behouden en daarover met de eigenaar in gesprek te gaan.

Bijzonder interieur

De kerk is een ontwerp van de bekende architecten Joseph en Pierre Cuypers. De commissie is van mening dat de kerk een zeer bijzonder interieur en kerkinventaris kent, waaronder het middeleeuwse Mariabeeld, de heiligenbeelden van Cuypers, de glaskunst van Octave Van Nispen tot Pannerden, de kruiswegstaties en het complete bankenplan. Dit maakt dit kerkgebouw zonder meer monumentwaardig.

Toekomst

Het college ziet geen redenen om af te wijken van deze objectieve beoordeling. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verdere plannen met de kerk na de beoogde sluiting ervan. De gemeente gaat hierover in overleg met de eigenaar van de kerk.