Vier 75 jaar bevrijding!

Heeft u ideeën over een kleinschalig evenement met uw school, uw buurthuis, uw bibliotheek, uw vereniging? Sluit dan aan bij het brede programma Veluwe Remembers. U kunt voor de uitvoering van uw idee dan een kleine fincaniële ondersteuning krijgen.

Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de verhaallijnen Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de oorlog en de bevrijding door de Canadezen.

Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt op alle mogelijke manieren aandacht besteed aan de bevrijding van de Veluwe 75 jaar geleden. Daar horen grote en kleine evenementen bij. Van grote festivals in Arnhem en Wageningen tot exposities, lezingen en speciale concerten.

Poppyregeling ‘Veluwe Remembers’

Het regioprogramma Veluwe Remembers is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt, dat gericht is op herdenken, bewustwording van de vrijheid en het vieren daarvan. Binnen Veluwe Remembers willen we graag dat ook kleinere initiatieven in wijken en buurten worden gestimuleerd. Daarvoor is een zogenaamde ‘poppyregeling’ in het leven geroepen. Dit betekent dat kleine projecten een bescheiden financiële bijdrage kunnen aanvragen én meedoen met de communicatie voor het grote publiek via speciale websites en apps. Het is mooi als uw idee aansluit bij wat er verder gebeurt op de Veluwe en als uw idee een basis legt voor het herinneren en vieren in de volgende jaren. De uitnodiging geldt voor organisaties binnen de Veluwse gemeenten en daar horen de gemeenten uit de Airborne regio bij!

Spelregels

De belangrijkste spelregels staan hieronder. Kijk voor de volledige regeling op de projectpagina van de website www.veluweop1.nl. U kunt uw vragen mailen naar subsidiebeheer@arnhem.nl.

De belangrijkste spelregels voor de poppyregeling zijn:

  • vanaf maandag 20 mei 2019 kunt u een aanvraag indienen;
  • aanmelden kan via de website www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties;
  • de regeling sluit op maandag 10 juni 2019;
  • de maximale bijdrage die u kunt vragen is € 750,-;
  • de maximale subsidie is € 750,- onder voorbehoud van cofinanciering van de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden. Cofinanciering kan ook bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen of goederen;
  • indien er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal verdeling naar rato plaatsvinden.