Steun voor ondernemers bij verduurzaming

Er is een nieuwe verduurzamingssubsidie voor ondernemers in het mkb.

Subsidie en een live verbruiksmeter

Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen tot € 1.000,- aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Ook kunnen ondernemers 1 van de 100 beschikbare energieverbruiksmeter aanvragen, die live en gedetailleerd inzicht geeft in het gas- en elektriciteitsverbruik.

Ook de Rijksoverheid helpt

De subsidie van de gemeente staat los van de nieuwe tegemoetkoming voor de energiekosten die de Rijksoverheid sinds biedt aan het mkb (de TEK).

Op www.renkum.nl/duurzaamondernemen staan alle steunmaatregelen op een rij, die vanaf 15 maart 2023 beschikbaar zijn.