Ondersteuning voor ondernemers bij verduurzaming

Er is een nieuwe verduurzamingssubsidie voor ondernemers in het mkb en maatschappelijke organisaties. Vanaf 15 maart 2023 krijgen ondernemers hulp om te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te nemen.

Op www.renkum.nl/duurzaamondernemen staan alle steunmaatregelen op een rij en kunt u de subsidie en Earn-E aanvragen.

Subsidie verduurzaming ondernemers

Voor de subsidie reserveren wij € 100.000,-. Daarvan is ongeveer driekwart bestemd is voor de ondernemers en de overige € 25.000,- voor maatschappelijke organisaties. Elke aanvrager kan tot €1.000,- aanvragen. Dat geld kan ingezet worden voor het aanbrengen van isolatie, het vervangen van apparaten of verlichting voor een duurzamere variant. Ook bouwtechnisch advies voor de plaatsing van zonnepanelen is mogelijk.

Earn-E: een live energieverbruiksmeter

Ondernemers kunnen ook 1 van de 100 beschikbare Earn-E’s aanvragen. Dat is een energieverbruiksmeter met een app, die live en gedetailleerd inzicht geeft in het gas- en elektriciteitsverbruik. Dat inzicht helpt om nog meer concrete maatregelen te nemen. 

Tegemoetkoming Energiekosten mkb

De Rijksoverheid neemt ook maatregelen om de hogere energierekening van bedrijven te compenseren. De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen, bij wie de energiekosten nu 7% of meer uitmaken van de totale omzet. Deze tegemoetkoming geeft energie-intensieve ondernemers meer adem om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. De gemeente Renkum helpt daar ook bij. Meer informatie over de TEK is te vinden op www.rvo.nl/tek.