Controles in de Renkumse autobranche

Wij hebben 31 maart 2023 tijdens een speciale actieweek extra integrale controles uitgevoerd bij diverse bedrijven in de autobranche om te controleren op heling en milieu-overtredingen.

Heling is het bewust doorverkopen van gestolen goederen, en dat is strafbaar. Om heling makkelijker op te sporen zijn ondernemers verplicht hun goederen te registreren in een (digitaal) opkopersregister. 

Bij de onderzochte ondernemers en bedrijven heeft de politie 2 goederen in beslag genomen. Ook zijn er een aantal milieu-aandachtspunten geconstateerd. Het onderzoek loopt nog.

Aanpak ondermijning

Criminelen uit de onderwereld maken steeds meer gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de vermenging van de onder- met de bovenwereld lijken criminelen soms onaantastbaar te zijn. Door deze ondermijning beïnvloeden criminelen onze samenleving. Om ondermijning aan te pakken werken de verschillende veiligheidspartners samen op de thema’s drugshandel, witwassen, mensenhandel en zorgfraude.

Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken door integrale controles uit te voeren, kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen en boetes opleggen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, dwangsommen opleggen en huurcontracten laten beëindigen. Zo maken we wijken en buurten veiliger. Inwoners en ondernemers kunnen helpen door alert te blijven en te melden. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij via 0900 8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis).