Uitbreiding project Schuldenaanpak

Het project Schuldenaanpak van de Rechtbank Gelderland moet er toe leiden dat mensen met schulden, eerder worden gezien en gehoord, zodat sneller en gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. De Rechtbank Gelderland breidt het project nu uit met verwijzing vanuit alle rechtsgebieden, de inzet van schuldenfunctionarissen en gaat de samenwerking aan met alle 51 Gelderse gemeenten, waaronder gemeente Renkum.

Doel van het project Schuldenaanpak is om in een vroeg stadium zicht te krijgen op mensen met schulden en daar ondersteuning bij te bieden. Wethouder Joa Maouche: “Wijzigingen in de financiële situatie kunnen aanleiding zijn voor schulden. Door hier, in samenwerking met de rechtbank, inzicht in te krijgen, kunnen wij effectieve professionele schulddienstverlening aanbieden. Zo werken we samen met de inwoner aan een schuldenvrije toekomst.”

Rol Rechtbank Gelderland

De rechtbank ziet in de vele soorten juridische procedures die bij de rechtbank worden gevoerd vaak mensen met financiële problemen. Bij deze groep spelen vaak meerdere problemen en schulden spelen hier een rol bij. Zonder de aanpak van de schuldenproblematiek is de kans op succesvolle aanpak van andere problemen klein. Door in een vroeg stadium deze mensen door te verwijzen naar hun gemeente, wil de Rechtbank Gelderland bijdragen aan de aanpak van problematische schulden.

Uitbreiding project Schuldenaanpak

Het project Schuldenaanpak van de Rechtbank Gelderland startte in 2019 als een pilot met de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen in kantonzaken. Na een positieve evaluatie wil de Rechtbank Gelderland de werkwijze uitbreiden naar alle rechtsgebieden en alle gemeenten in Gelderland. Ook gemeente Renkum werkt graag mee aan het project.