Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne brengt een ongekende hoeveelheid leed en verschrikkingen. Veel inwoners van Oekraïne zijn hun land ontvlucht en velen zullen volgen. De andere Europese landen nemen vluchtelingen op en dat geldt ook voor Nederland. Deze dagen vindt ook binnen het gemeentehuis van Renkum veel overleg plaats hoe we dat gaan aanpakken

“We voelen de noodzaak van opvang en willen er graag voor de mensen in deze noodsituatie zijn. Vanuit de gemeenteraad is hiertoe ook al een dringende oproep gedaan, en als college kunnen we die oproep alleen maar steunen”, aldus burgemeester Agnes Schaap. 

Opvang in termijnen

Vanuit de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VGGM) wordt gezocht naar diverse opvangplekken voor de korte termijn. Als gemeente werken wij hierin nauw samen met de VGGM. Tegelijkertijd zijn wij ook op zoek naar locaties voor de middellange en langere termijn. Hiervoor zijn al verschillende locaties in beeld waarmee gesprekken worden gevoerd. 

Aanbod opvang door inwoners

Particuliere opvang waarderen we enorm en waar mogelijk willen we dat aanbod laten matchen met de vraag naar opvang. Dit proces vraagt de nodige zorgvuldigheid, waardoor het kan zijn dat nog niet direct een juiste match wordt gerealiseerd. We vinden het hartverwarmend dat er zoveel reacties zijn en doen onze uiterste best dit proces te faciliteren en begeleiden. 

Inwonersinitiatieven

Naast het aanbod voor opvang, zijn er vanuit onze gemeenschap al verschillende particuliere initiatieven ontstaan. We doen ons uiterste best de juiste partijen aan elkaar te verbinden. 

Crisisteam 

Wij hebben een crisisteam samengesteld. Dit crisisteam richt zich op het in kaart brengen van locaties waar we voor de middellange (tot een jaar) en langere termijn (meer dan een jaar) vluchtelingen uit Oekraïne kunnen opvangen. Het crisisteam richt zich ook op het omgaan met het aanbod vanuit de samenleving.

Meer informatie

Op deze website hebben we een pagina gemkaat over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Deze pagina bevat telkens de meest actuele informatie.