Koninklijke onderscheiding voor vertrekkende raadsleden

Burgemeester Agnes Schaap reikte op maandag 28 maart 2022 tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad 2018-2022 een lintje uit aan de 2 vertrekkende raadsleden mevrouw Danielle Bondt en de heer Raymond den Burger.

Zij ontvangen de Koninklijke Onderscheiding vanwege hun langdurige raadslidmaatschap en inzet voor de Renkumse gemeenschap en worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de raadsvergadering is van alle vertrekkende raadsleden afscheid genomen. 

Danielle Bondt

Sinds 11 maart 2010 lid van de Renkumse gemeenteraad, als vertegenwoordiger van D66. Mevrouw Bondt zette zich vooral in voor verschillende onderwerpen binnen het Sociaal Domein, zoals onderwijs, laaggeletterdheid, minimabeleid, schuldhulpverlening, de bibliotheek, de Renkum Card. Met haar hart voor het onderwijs, maakte ze zich sterk voor gelijke kansen van kinderen. Dit lag dicht aan tegen haar werkzame leven, waar ze werkzaam is op een ROC. Hier geeft zij les aan studenten van de opleiding Welzijn. 

Raymond den Burger

De heer den Burger was in de gemeenteraad actief als lid van de VVD. Hij is een specialist in zaken rond de leefomgeving. Door zijn goede voorbereiding en enorme kennis van zaken heeft hij een grote invloed op dossiers gehad. Door zijn kennis, ervaring en scherpe kritische juridische kijk op ruimtelijke ordening zaken zijn verschillende bestemmingsplannen aangepast en verbeterd.